Сарадња

Federation of European Academies of Medicine (FEAM)

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва примљена је 22. октобра 2020. године у чланство Federation of European Academies of Medicine (FEAM).

Академија инжењерских наука Србије

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва потписала је 26. фебруара 2020. године протокол о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије.