Сарадња

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (ИЈЗС).

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва (АМН СЛД) потписала је 30. марта 2022. године протокол о сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (ИЈЗС).

Federation of European Academies of Medicine (FEAM)

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва примљена је 22. октобра 2020. године у чланство Federation of European Academies of Medicine (FEAM).

Академија инжењерских наука Србије

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва потписала је 26. фебруара 2020. године протокол о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије.