1. ФОРУМ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

24. март 2023., Свечана сала Дома Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Беград

НОВОИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНКИХ НАУКА СЛД

На Изборној скупштини Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, која је одржана 11. маја 2022. године, изабрани су следећи чланови...

Нови водичи добре клиничке праксе

Актуелности

Вести

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У ЈАНУАРУ 2023. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана члана Академије медицинских наука одржалa су приступна предавања у јануару 2023. године.

Симпозијум ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНА КОХЛЕАРНЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

одржан је 26. новембра 2022. године у хотелу Фрушке терме у Врднику.

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана ванредна члана Академије медицинских наука одржалa суприступна предавања у новембру 2022. године.

V КОНГРЕС ДЕЧЈИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ

одржан је у Београду 4. и 5. новембра 2022. године у суорганизацији Стоматолошкогфакултета Универзитета у Београду, Клинике за дечју и превентивну стоматологију,Удружења дечјих и превентивних стоматолога Србије и Академије медицинских наукаСрпског лекарског друштва

Међународним симпозијум ДАН ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА 2022 – ONE HEALTH DAY 2022

oдржан је на Дан Једног здравља 3. новембра 2022. године у свечаној сали Дома Српскоглекарског друштва у Београду.

Симпозијум „МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ОСНОВНО У ЗАШТИТИ НАРОДА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2“

који су организовали проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Данкуц, одржан је 25. јуна 2022. године у Сремским Карловцима.