1. ФОРУМ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

24. март 2023., Свечана сала Дома Српског лекарског друштва, Краљице Наталије 3, Беград

Нови водичи добре клиничке праксе

Актуелности

Вести

Одржан 1. форум академије медицинских наука СЛД

24. марта 2023. године одржан је 1. форум Академије медицинских наука СЛД

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У МАРТУ 2023. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана члана Академије медицинских наука СЛД одржалa су приступна предавања
у марту 2023. године.

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У ЈАНУАРУ 2023. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана члана Академије медицинских наука одржалa су приступна предавања у јануару 2023. године.