Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (ИЈЗС).

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва (АМН СЛД) потписала је 30. марта 2022. године протокол о сарадњи са Институтом за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ (ИЈЗС).

Имајући у виду значај досадашњег доприноса унапређењу и развоју области у којима делују АМН-СЛД и ИЈЗС изразиле су жељу да сарађују:

  • у успостављању система за подршку примени медицине засноване на доказима кроз заједнички рад у организацији континуиране израде нових и ажурирања постојећих водича добре клиничке праксе;  
  • у активностима усмереним ка проучавању бројних глобално присутних проблема (недостатак безбедне хране, довољна количине воде, загађење ваздуха, енергетска криза, климатске промене, и др), њиховој изражености у нашој средини и утицају на здравље људи;  
  • у студијама из различитих области медицине којима се баве и АМН-СЛД и ИЈЗС и у промовисању резултата тих студија, као и у едукацији лекара.

Ова сарадња треба да допринесе унапређењу квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, као и настојањима да се што ефикасније утиче на све факторе ризика за здравље људи и тиме допринесе превенцији болести које у највећој мери нарушавају здравље људи у Србији.

https://www.batut.org.rs/