Federation of European Academies of Medicine (FEAM)

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва примљена је 22. октобра 2020. године у чланство Federation of European Academies of Medicine (FEAM).

Председништво Академије је на својој седници одржаној 14. новембра 2020. године донело одлуку да нас у Council-у ове федерације представља проф. др Нада Димковић, генерални секретар Академије.

www.feam.eu