Организација

Председник

Проф. др Светолик Аврамов, Нови Сад
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1998. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Биографија
dravram48@gmail.com

Почасни председник

Почасни председник
Проф. др Павле Миленковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1996. године
Професор Стоматолошког факултета
Научни саветник у Институту за медицинска истраживања Универзитета у Београду

Биографија
pavlemilenkovic.sld@gmail.com

Потпредседник

Проф. др Небојша Станковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2008. године
Професор Опште хирургије Војномедицинске академије и Медицинског факултета
Универзитета одбране у Београду

Биографија
prof_nstankovic@yahoo.com

Генерални секретар

Проф. др Небојша Радовановић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2013. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Биографија
radovanovicsone@gmail.com

Чланови Председништва

Проф. др Мирјана Готић, Београд
Проф. др Нада Димковић, Београд
Проф. др Александар Нагорни, Ниш
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад
Проф. др Драгослав Стаменковић, Београд
Проф. др Мирослав Стојановић, Ниш
Научни саветник др Владан Чокић, Београд

НАУЧНО ВЕЋЕ

Председник

Проф. др Радојка Коцијанчић, Београд
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1998. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Биографија

Чланови Научног већа

Проф. др Бранко Белеслин
Проф. др Бранислава Белић
Проф. др Милан Бреберина
Проф. др Зорана Васиљевић
Проф. др Драган Данкуц
Проф. др Славољуб Живковић
Проф. др Обрад Зелић
Проф. др Невена Калезић
Проф. др Радојка Коцијанчић
Проф. др Гордана Коцић
Проф. др Момир Миков
Проф. др Милан Милисављевић
Проф. др Александар Нагорни
Прим. др Илијас Чинара

Војвођански огранак
Председник: Проф. др Драган Данкуц
Потпредседник: Проф. др Марина Јовановић
Секретар: Проф. др Кармен Станков

Огранак у Нишу
Председник: Проф. др Александар Нагорни
Секретар: Проф. др Гордана Коцић

Чланове Уређивачког одбора издавачке делатности Академије
Главни и одговорни уредник:

проф. др Павле Миленковић

Заменик главног и оговорног уредника:

проф. др Нада Димковић

Чланови

Проф. др Милена Божић, Београд
Др Зоран Вацић, Београд
Проф. др Слободан Голубовић, Београд
Проф. др Драгослава Ђерић, Београд
Проф. др Видосава Ђорђевић, Ниш
Проф. др Обрад Зелић, Београд
Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић, Београд
Проф. др Небојша Јовић, Београд
Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад
Проф. др Зоран Латковић, Београд
Проф. др Маријан Новаковић, Београд
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

Секретаријат Научне групе за интерну медицину

Председник: Проф. др Зорана Васиљевић
Потпредеседник: Проф. др Нада Димковић
Секретар: Проф. др Сандра Ђурђевић Пекић

Секретаријат Научне групе за превентивну и мултидисциплинарну медицину

Председник: Проф. др Славољуб Живковић
Потпредседник: Проф. др Душан Лалошевић
Секретар: Научни саветник др Владан Чокић

Секретаријат Хируршке научне групе

Председник: Проф. др Милан Бреберина
Потпредседник: Прим. др Илијас Чинара
Секретар: Проф. др Владимир Чанадановић