Организација

Председник:
Проф. др Љубица Ђукановић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1996. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

E-mail: ljubicadjukanovic@yahoo.com

Лични подаци:
Рођена 11. новембра 1943. године, Кораћица,Србија
Удата, супруг прим. др Душан, гиннеколог, кћерка Наташа и син Небојша елeктроинжењери, унуци Мина, Лука, Лазар, Дара.

Едукација
Факултет 1962-67 Медицински факултет, Универзитет у Београду
Магистеријум 1970-1972 Природно-математички факултет, Универзитет у Београду (магистарска теза из имунологије одбрањена 1976)
Специјализација 1973-1977 Специјализација интерне медицине
Докторат 1983 Медицински факултет, Универзитет у Београду (докторска дисертација из нефрологије)

Усавршавање у иностранству 1982 Renal Unit of Guy’s Hospital (Prof. JS Cameron)
1987 Renal Unit of Guy’s Hospital (Prof. JS Cameron)

Делатност и напредовање у струци
1968-1969 Лекар опште праксе, Медицински центар, Јајце, БиХ
1969-1971 Лекар опште праксе, Институт за имунологију и вирусологију – Торлак, Београд
1971-1987 Лекар опште праксе, лекар на специјалитацији и специјалиста интерне медицине, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда (данас КБЦ Звездара)
1981-1987 Шеф Одељења клиничке нефрологије, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда
1988-1989 Начелник Одељења за хемодијализу, Клиника за нефрологију. Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1989-1992 Начелник Одељења трансплантационе нефрологије, Клиника за нефрологију. Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1992-2002 Директор Клинике за нефрологију, Институт за урологију и нефрологију, Клинички центар Србије, Београд
1998-2000 Помоћник директора за интерну медицину, Ургентног центра Клиничког центра Србије, Београд

31.12.2002 пензионисана

Избор у наставна звања и наставна делатност
1979-1987 Асистент, Катедра интерне медицине, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1987-1992 Доцент, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1992-1996 Ванредни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1996 Редовни професор, Медицински факултет, Универзитет у Београду
1989-1994 Заменик шефа Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду
1994-2001 Шеф Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду
1995-2002 Главни уредник „Новина у нефрологији“ часописа Катедре за последипломску наставу из нефрологије Медицински факултет Универзитета у Београду

Наставна делатност на другим факултетима
Предавала је нефрологију студентима редовних и последипломских студија на медицинским факултетима у Београду, Крагујевцу, Приштини, Подгорици и Фочи
Избор и делатност у Академији медицинских наука СЛД

1996-2002 Ванредни члан Академије медицинских наука СЛД
2002- сада Редовни члан Академије медицинских наука СЛД
2004-2008 Генерални секретар Академије медицинских наука СЛД
2007-2015 Помоћник уредника „Монографије научних скупова АМН СЛД“,
2015-2019 Главни уредник „Монографије научних скупова АМН СЛД“
2019- Председник Академије медицинских наука СЛД

Чланство у удружењима
1970- Српско лекарско друштво
2010 -2019 Члан Управног одбора Српског лекарског друштва
2010-2019 Председник Одбора за континуирану медицинску едукацију Српског лекарског друштва
1971 Нефролошка секција Српског лекарског друштва
1996-2000 Председник Нефролошке секције СЛД
1978-2004 Удружење нефролога Југославије
2004- Удружење нефролога Србије
1978- European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association ERA-EDTA, Senior Member of ERA-EDTA (2008)
Distinguished Fellow of ERA-EDTA (2013)
1981- International Society of Nephrology
1981 Danube Symposium of Nephrology, Council member (1993-2002)
1994- Balkan Association of Nephrology, Dialysis, Transplantation and Artificial Organs (BANTAO), President of BANTAO (1996-1998)
1991 Bulgarian Society of Nephrology (Honorary member)
1998 Varna Kidney Foundation (Honorary member)

Чланство у уређивачким одборима
Српски архив за целокупно лекарство (1990-2000) (2008 -2016)
Bilten za transfuziologiju i hematolofiju (1994-1998)
Journal of BANTAO, Associated Editor (2003 -)
Hippokratia (2006 -2010)
Biomedicinska istraživanja , savetnik urednika (2010- 2019)
ISRN Nephrology (2013-2014)

Награде
1995 – Захвалница Медицинског факултета Универзитета у Београду за допринос последипломској настави
1996 – Плакета Медицинског факултета Универзитета у Београду за допринос последипломској настави
1998 – Повеље Медицинског факултета Универзитета у Ниш
1999 – Повеља Српског лекарског друштва
2000 – Награда за научни рад Српског лекарског друштва
2004 – Награда Министарства за науку и заштиту животне средине Србије
2010 – Награда за животно дело Српског лекарског друштва
2012 – Захвалница Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
2014 – Захвалнице Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, Република Српска, Босна и Херцеговина
2016 – Награда“Велики печат“ Српског лекарског друштва

Публиковани радови и научна делатност
Монографије, књиге и радови. Објавила 331 радова у целини, од којих 121 у међународним часописима са JCR листе, четири поглавља у истакнутим међународним и 34 у националним монографијама. Радови су цитирани 1.154 пута (подаци Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, март 2016).
Била је уредник или један од уредника осам монографија, четири тематска зборника, једног уџбеника за студенте здравствене неге, два уџбеника за последипломске студије из нефрологије (Болести бубрега и Трансплантација бубрега),уредник поглавља и коаутор у три уџбеника и коаутор у три уџбеника.
Научно-истраживачки пројекти. Била је руководилац шест, а сарадник у седам научноистраживачких пројекта које су финансирали републички и градски фондови за научна истраживања.
Објављени радови и научноистраживачки пројекти су посвећени различитим проблемима из области нефрологије (хронична инсуфицијенција бубрега, хемодијализа, гломерулске болести, ендемска нефропатија) и трансплантације бубрега. Утемељила је регистар болесника лечених дијализом и трансплантацијом у Савезној Републици Југославији, касније Републици Србији, којим је руководила и била уредник девет годишњих извештаја.


Почасни председник:
Проф. др Павле Миленковић, Београд

Члан Aкадемије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1996. године
Професор Стоматолошког факултета и Научни саветник у Институту за медицинска истраживањаУниверзитета у Београду

Члан Aкадемије медицинских наука од 1996. године
Професор Стоматолошког факултета и Научни саветник у Институту за мдицинска истраживанја Универзитета у Београду

E-mail: pavlemilenkovic.sld@gmail.com

 

Лични
подаци
:

            Рођен
22. фебруар 1944. године, Београд,Србија

Ожењен,
супруга Проф
. др Роксанда Стојановић Миленковић, интерниста-реуматолог,
син Проф.др Милош
,
Филозовски факултет, Београд, син Др
.Марко, виши научни сарадник Институт друштвених
наука, Београд, унука Гала Ђурђа.

                       

Едукација

Факултет 1962-67 Медицински факултет,
Универзитет у Београду

     Магистеријум 1974  Испитивање кинетике
ћелија црвене крвне лозе под различитим условима
“, на Медицинском факултету у
Београду (индивидуални програм из хематологије).

Докторат 1979 Утицај
цитостатика на матични одељак еритропоезе“
на Медицинском   факултету у Београду. 

 

Усавршавање у иностранству                                  

1973-74 i 1985 Paterson Laboratories,
Christie Hospital and Holt Radium Institute
, Manchester, GB(  Department of Haematology, professor
Laslo Lajtha).Cancer Research UK Manchester Institute
                       

                                                                       

 

Делатност и  напредовање
у струци

 1970     Лекар опште праксе, Медицински центар Вршац, и стипендиста ,Заједнице науке у Институту за медицинска истраживања (ИМИ), Београд

1972    Асистент, Одељење за физиологију ИМИа и асистент за предмет Физиологија Стоматолошки факултет (СФ), Београд.                                                                   


1979    Научни сарадник у ИМИ-у

                                                    
1984    Виши научни сарадник у ИМИ-у

1985    Ванредни професор за Патолошку физиологију,  СФ, Београд.( Шеф Предмета 1985-2009)

                                                    
1991-2012 Редовни професор, обједињени радни однос ИМИ и СФ.

1989-2009 Научни саветник ИМИ.

                                                    
1991-2009 Шеф Истраживачке групе за Хематологију у ИМИ-у.

                                                    
1991-2007 Председник Научног већа у ИМИ-у

Избори  у научна и  наставна звања (посебне процедуре и
критеријуми за научна звања  у оквиру
одговрајућег Министарста за науку, за наставна звања на Стоматолошком факултету
Универзитета у Београду)                                                         
                                                                                     

 Научна звања           
1979 Научни сарадник, 1984 виши научни сарадник, 1989 научни 
саветник

 Наставна звања           
1972 Асистент, 1985 ванредни професор, 1991 редовни професор                                

 

Наставна делатност на другим факултетима                                                                     

Медицинки факултет у Новом Саду.Настава  Патолошке физиологије-хематологија, Студије на
енглеском
.

Медицински факултет у Београду.Последипломска настава из
хематологије за магистеријум и ужу специјализацију у струци.Биолошки  регулаторни фактори. Секретар Катедре за
последипмоску наставу , члан испитне комисје за магистеријум из хематологије,
испитивач за Регулаторне факторе.

Друге,
стручне и научне делатности

1994- Савезни експерт у области медицинских наука,
1996-члан Одбора за медицинске науке у Министарству за науку и технологију,
1997-члан Стручног већа за медицину Универзитета у Београду, Председник истог
већа 2003-4, члан већа  2005-6.
2001-2006- Члан Комисије за медицину Министарства за технологију и развој и
Министарства за науку и заштиту животне средине. 2005- Експерт-рецензент за
пројекте у Бугарској. 2006 (ЕУ стандарди).2010-Члан Националног савета за науку
и технолошки развој. 2008-2010 Председник Управног одбора Института за
молекуларну генетику и генетски инжињеринг.

Избор и делатност у Академији медицинских наука СЛД


                                                                                                                                                              

1996-2002        Ванредни члан

2002- сада        Редовни члан

2003-2006        Потпредседник Научног Већа АМН СЛД

2008-2019        Председник АМН СЛД

2019–                Почасни председник АМН СЛД

2019-                Главни уредник Издавачке делатности АМН СЛД

                                                             

                                   

Чланство у удружењима

  1970-                Српско лекарско друштва

2010 2019       Члан Управног одбора Српског лекарског друштва

1972-                Хематолошка секција Српског лекарског друштва

1995-1999        Председник Хематолошке секције СЛД

1978-2007        Удружење  хематолога Југославије/Србије, Друштво физиолога Србије

 

 1975-International Society for Experimental Hematology, Society for Hematology and  Stem Cells-активан члан, потврђен Емеритус статус после пензионисања

1972 European Society for Clinical Investigation,  до увођења санкција

 

1985-1993-The Cell Kinetics Society по позиву  и придружена Cell Proliferation   Societies.   

2009- Приднужени члан Академије медицинских наука Босне и Херцеговине

2012- World Association of Medical Editors, пуноправни члан Рецензент часописа PLOS ОNE који се бави новим

иновативним приступима.

2016– Председник Српско друштво за испитивање матичних ћелија

 2017- Редовни члан Српске краљевске академије иновационих наука

 

Чланство у уређивачким одборима часописа

Српски архив за целокупно лекарство, главни и одговорни уредник 2012-2016 

Председник саветодавног одбора, заменик главног уредни

Билтен за хематологију, главни уредник (1994-2008)

Члан

Уређивачког одбора Archive of Oncology,   Саветодавно одбора   Iugoslavica    Physiologica et Pharmacologica Acta 

Ко-уредник Medical Data

 

Публиковани радови и научна делатност

 Подаци о броју и

врсти радова: Павле Миленковић је током научног рада објавио 309 радова.
У интернационалним часописима цитираним у
Current Contents Life Sciences, SCI и Web of Science објавио je 124 радova од тога 81
оригинални рад и 33 абстраката.

Цитираност радова са SCI листе у међународним часописима 1008,
Хиршов
фактор

H-17
i10-27. 58 цитата у српском цитатном индексу (непотпуно) и више цитата у домаћим и иностраним књигама. Новија Цитираност радова са СЦИ листе, на
научној мрежи
adscientificindex.com.

Научно-истраживачки пројекти. Био је руководилац шест, а сарадник у осам научноистраживачких пројекта
које су финансирали републичка Министарства за науку . Био је руководилац  два међународна пројекта и учесник у три.

Објављени радови и научноистраживачки пројекти су
посвећени различитим проблемима из области хематологије, уведени су нови
експериментални приступи, који пре тога нису рађени у Југославији/Србији. 

 

 

Награде и признања. 

Добитник је признања и награда Српског лекарског друштва:

Повеље (1996), 

Награде за научноистраживачки рад (2003.)

Награде за животно дело (2014)          

Велики печат (2017)

Златно перо (2021)

Златне повеље Академије медицинских наука (2021).

 Повеље Друштва лекара Војводине СЛД- а

Студеничке академије

Повења Института за онкологију Сремска Каменица 

Дијамантска повеља Удружења за примену ултразвука у биологији, медицини и ветарини. 

Већи број захвалница

 


Потпредседник:
Проф. др Драгослав Стаменковић, Београд

Члан Aкадемије медицинских наука од 2006. године
Професор Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

Лични подаци

Датум рођења: 29.07.1949.
Место рођења: Врање
Држављанство: Српско
Адреса: Ресавска 58, Београд
Телефон: 063 287 844
E-mail: d.stamenkovic49@gmail.com

Образовање
1968 Основна школа и гимназија Обреновац
1974 Стоматолошки факултет Универзитет у Београду
1979 Магистарске последипломске студије Стоматолошки факултет у Београду
1981 Специјалистичке последипломске студије Стоматолошки факултет у Београду
1983 Докторске последипломске студије Стоматолошки факултет у Београду

Последипломско усавршавање

1981 Welsh National School of Medicine, Dental School and Hospital (prof.J.Bates) Cardiff, UK
1984 Institute of Dental Surgery, Eastman Dental Hospital, University of London (prof. J.Hobkirk), UK
1996 University Medical Center, Department of Prosthodontics (prof.H.Spiecermann), Aachen, Germany
2008 Trinity College and Dental Hospital (prof. D.Shanley), Dublin, Ireland
2011 School of Dentistry, University of California (prof.J.Beumer III), Los Angeles, USA
Посете факултетима и истраживачким лабораторијама
1980 – 2013 Посете свим стоматолошким факултетима у претходној Југославији и посете следећим факултетима: Cardiff, London, Dablin, Ahen, Diseldorf, Keln, Cirih, Moskva, Peking, Solun, Atina, Sofija, Helsinki, Amsterdam, Los Angelos
1984 – 2003 Посете истраживачким лабораторијама: Ivoclar, Schaan (1984, 1988);
Vita, Bad Sackingen (1988, 2001); Krupp, Essen (1989, 1990, 1992);
CeKa, Antwerpen (1996); Dentaurum, Pforzheim (1997),
Heraeus-Kulzer, Hanau i Wehrheim (1997); Nobel Biocare, Göteborg (2003)

Избор у наставна звања и наставна делатност

1976-1979 Асистент-приправник на Клиници за стоматолошку протетику СФ у Београду
1979-1985 Асистент на Клиници за стоматолошку протетику СФ у Београду
1985-1990 Доцент на Клиници за стоматолошку протетику СФ у Београду
1987-1994 Начелник Лабораторије на Клиници за стоматолошку протетику СФ у Београду
1990-1996 Ванредни професор на Клиници за стоматолошку протетику СФ у Београду
1994-2000 Продекан за наставу СФ у Београду
1996-2014 Редовни професор на предметима Стоматолошка протетика, Стоматолошки материјали и Орална имплантологија СФ у Београду
2002-2004 Председник Савета СФ у Београду
2004-2006 Директор Клинике за стоматолошку протетику СФ у Београду
2006-2012 Декан СФ у Београду
2004-2012 Члан Сената Универзитета у Београду
2012-2014 Заменик председника Савета Универзитета у Београду
2014 Пензија

Nastavna delatnost na drugim fakultetima
2000-2006 Profesor na predmetima Stomatološka protetika i Stomatološki materijali na Univerzitetu Istočno Sarajevo, Foča
2016 – Profesor na predmetima Mobilna stomatološka protetika, Stomatološka protetika – pretklinika na Univerzitetu u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Studijski program Stomatologija
2016 – Viziting profesor na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Studije stomatologije
Izbor i delatnost u Akademiji medicinskih nauka SLD
2006 – 2013 Vanredni član Akademije medicinskih nauka SLD
2013 – Redovni član Akademije medicinskih nauka SLD
2007 – 2012 Održao 2 predavanja i organizovao 4 naučna skupa
2013 – 2016 Član Komisije za predlaganje kandidata za SANU iz redova AMN
2019 – Potpredsednik Akademije medicinskih nauka SLD

Članstvo u uređivačkim odborima

1987 – 1993 Stomatološki glasnik srbije Član UO
2014 – 2016 Balkan Journal of Dental Medicine Član UO
2014 – 2017 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo Član UO
2017 – Srpski arhiv za celokupno lekarstvo Pomoćnik GOU
Članstvo u profesionalnim udruženjima:
god Profesionalno udruženje Pozicija
1976 Stomatološka sekcija SLD-a član, član Predsedništva
1978 Sekcija za stomatološku protetiku član, član Predsedništva
1982 EPA (European Prosthodontic Association) member
1985 Udruženje univer. profesora i naučnika Srbije član
1985 FDI (Federation Dentaire Internationale) member
1988 IADR (Internat Assoc for Dental Research) member
1995 Sekcija za oralnu implantologiju SLD-a potpredsednik Predsedništva
1996 BaSS – Balkan Stomatological Society member
2003 BaSS – Balkan Stomatological Society Councillor for Serbia
1999 Udruženje stomatologa Yu, SCG član Predsedništva
2002 ADI – Academy of Dentistry International Fellow
2010 BaSS – Balkan Stomatological Society Vice-President
2012 BaSS – Balkan Stomatological Society President-Elect
2014 BaSS – Balkan Stomatological Society President
2016 BaSS – Balkan Stomatological Society Past-President
2009 Stomatološka sekcija Društva lekara Slovenije počasni član
2010 ICD – International College of Dentists Fellow
2010 Udruženje stomatologa Makedonije počasni član

Priznanja i nagrade
1984 SLD Diploma
1993 SLD Zahvalnica
1993,1994,1995, 1998, 2008 Savez studenata Stomatološkog fakulteta Zahvalnica
1995, 1996, 1997, 2000, 2002 Društvo zubnih tehničara Srbije Zahvalnica
2003, 2007, 2010 Društvo zubnih tehničara Srbije Povelja
2005 SLD God Nagrada za NIR
2011 SLD Nagrada za životno delo
2018 SLD Veliki pečat

Publikovani radovi i naučna delatnost
Monografije, knjige, radovi. Autor je 4 univerzitetska udžbenika za osnovne i poslediplomske studije, koautor je i urednik 9 udžbe¬nika za osnovne studije i autor je jedne stručne monografije. Dva užbenika se koriste kao zvanična literatura na svim stomatološkim fakultetima u Srbiji, kao i na fakultetima u Ljubljani, Banja Luci, Foči, Sarajevu i Podgorici.
Objavio je oko 200 i referisao 80 stručnih i naučnih radova i održao preko 120 predavanja po pozivu u zemlji i inostranstvu. Predmet istraživanja u publikovanim radovima i naučno-istraživačkim projektima su različite oblasti stomatološke protetike, stomatoloških materijala i suprastruktura na oralnim implantatima.

Naučno-istraživački projekti
EUREKA PROJECTS
1 01.01.200431.12.2006 E!3555 BIO-MAT (The development of the production technology for new Au dental alloy) rukovodilac
2 01.01.200731.12.2009 E!3863 MET-STRI (The new approach of the strength¬ening technology for metallic strips used for electro industry) rukovodilac
3 01.01.200731.12.2009 E!3971 BIO-SMA (Biomedical Shape Memory Alloys) istraživač
4 01.01.200831.12.2010 E!4213 NANO-FOIL (Development of Nano-Foils for Dentistry and Jewellery) istraživač
5 01.01.201131.12.2012 E!5831 Cell-Ti (Behavior of human osteoblast cells cultured on different titanium surfaces) rukovodilac
6 01.01.201131.12.2012 E!6788 Orto-NiTi (Razvoj poboljšane NiTi ortodonske žice) istraživač

Mentorstva. Mentor u 7 magistraskih radova i 9 doktorskih disertacija. 24 puta predsednik ili član Komisije za ocenu i odbranu magistarskih radova i doktorskih disertacija.
Recenzenzije. Recenzent 15 univerzitetskih udžbenika i naučnih monografija. Recenzent stručnih časopisa: Srp Arh Celok Lek, VSP, ASCRO (Hr).

Podaci o realizovanom patentu
Patent br: 31200-270/2007-5.
Rudolf Rebeka, Albreht Bojan, Zupančič-Hartner Tjaša, Stamenković Dragoslav
POSTOPEK IZDELAVE DENTALNIH ZLITIN Z VISOKO VSEBNOSTJO Au
Ministarstvo za gospodarstvo republike Slovenije, Urad RS za intelektualno lastnino.

Генерални секретар: проф. др Нада Димковић, Београд
Члан Aкадемије медицинских наука од 2006. године

Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Адреса:
Хаџи Рувимова 19, 11000 Београд
Телефон: +381641762177
E-mail: dim@eunet.rs
Лични подаци:
Рођена 31. 05.1954, Ваљево, Србија
Удата, супруг проф. др Синиша Димковић, кардиолог, ћерка Бојана Шумањски, пијаниста, унук Вук Јулијуш Шумањски

Едукација:
Факултет: 1973-1978 Медицински факултет Универзитета у Београду
Магистеријум: 1980-1982 Магистар имунологије, Медицински факултет
Универзитета у Београду
Специјализација: 1982- 1986 Специјалиста интерне Медицине
Докторат: 1994 Доктор наука из нефрологије, Медицински факултет
Универзитета у Београду
Субспецијализација: 2008- Субспецијалиста нефролог, Медицински факултет
Универзитета у Београду

Усавршавање у иностранству:
1989, 1990, 1991, 1996: Renal Unit of Guy’s Hospital (Prof. JS Cameron)
2000, 2001: Toronto Western Hospital, Toronto, Canada (Prof. Dr Dimitrios Oreopoulos)

Делатност и напредовање у струци
1980 – 1986 Лекар опште шраксе, Институт за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клничке болнице града Београда (данас Клиничко одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје са дијализом „Проф. др Василије Јовановић“, КБЦ Звездара)
1986- Лекар специјалиста из интерне медицине
1997- 2001 Начелник центра за хемодијализу, Центар за бубрежне болести и метаболичке поремећаје, Клиничке болнице
града Београда- КБЦ Звездара, Београд
2001-2019 Начелник Клиничког одељење за нефрологију и метаболичке поремећаје са дијализом „Проф. др
Василије Јовановић“, КБЦ Звездара, Београд
2006-2016 Начелник Клинике за интерне болести, КБЦ Звездара,
Београд
1.10.2019 пензионисана

Избор у наставна звања и наставна делатност на Медицинском факултету Универзитетга у Београду
1992-1998 Асистент, Катедра интерне медицине
1998- 2005 Доцент
2005-2011 Ванредни професор
2011 – Редовни професор

Наставна делатност на другим катедрама
Предавала је нефрологију студентима редовних и последипломских студија на медицинским факултетима у Београду (имунологија, геронтологија, медицинска биохемија)
Избор и делатност у Академији медицинских наука СЛД
2006-2013 Ванредни члан
2013- сада Редовни члан
2019- Генерални секретар

Чланство у удружењима
1978- Српско лекарско друштво
2010- Члан Управног одбора Српског лекарског друштва
2019- Председник Одбора за континуирану медицинску едукацију Српског лекарског друштва
1985-2004 Југословенско Удружење нефролога
1996- International Society of Nephrology
1996- European Renal Association-European Dialysis and
Transplant Association ERA-EDTA, Distinguished Fellow of ERA-EDTA (2013)
1998-2008 Члан савета Медитеранске медицинске асоцијације
1999- Члан селекционог одбора Евроспког удружења за нефрологију, дијализу и трансплантацију
2001- Секретар Комисије за међународну сарадњу СЛД
2003- 2007 Председник Комисије за међународну сарадњу при Југословенском Удружењу нефролога
2004-2012 Члан комисије за глобално унапређење нефрологије при Међународном Удружењу нефролога (ISN-COMGAN)
1994- Balkan Association of Nephrology, Dialysis,
Тransplantation and Artificial Organs (BANTAO),
Council member 2011-2015.

Чланство у уређивачким одборима
2004-2019 Уредник часописа Zvezdara Clinic Proceedings
2010- Члан уређивачког одбора часописа International Urology and Nephrology
2011- Journal of BANTAO, Associated Editor (2003 -)

Награде и признања:
1993 Диплома Српског лекарског друштва
1993 Признање Југословенског Удружења нефролога
1999 Медаља Српског лекарског друштва
2005 Повеља Српског лекарског друштва
2015 Награда Српског лекарског друштва за научноистраживачки рад

Публиковани радови и научна делатност
Монографије, књиге и радови. Објавила 204 радова у целини, од којих 127 у међународним часописима са JCR листе, три поглавља у истакнутим међународним и 15 у националним монографијама и књигама. Радови су цитирани 562 пута (подаци Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“, из 2013). У зборницима са домаћих и међународних конгреса штампано је 460 извода.
Била је уредник једне књиге за постипломску наставу (Геријатријска нефрологија), уредник или један од уредника три монографије, аутор поглавља и коаутор у три уџбеника. Реферисано је преко 50 радова током предавања по позиву на међународним скуповима.
Научно-истраживачки пројекти: Била је руководилац једног, а сарадник у пет научноистраживачка пројекта које је финансирао републички о фонд за научна истраживања.


Чланови:
Проф. др Милан Бреберина, Нови Сад
Проф. др Мирјана Готић, Београд
Проф. др Драгослава Ђерић, Београд
Проф. др Мирослав Стојановић, Ниш
Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад
Проф. др Весна Кесић, Београд
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

НАУЧНО ВЕЋЕ
Председник: проф. др Радојка Коцијанчић, Београд
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 1998. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

Основни биографски подаци. Рођена је 15. децембра 1943. године у Баћевцу, општина Барајево, Србија, у службеничкој породици. Осмогодишњу школу је завршила у Барајеву, а XI гимназију у Београду са одличним успехом. Медицински факултет у Београду је уписала школске 1962. године и дипломирала 1967. године, као одличан студент. Лекарски стаж је завршила 1968. године у Београду, када је положила и стручни испит.

Стручно и научно усавршавање. Специјалистички испит из Хигијене положила је 1975. године, а из Психијатрије 1986. године са одличним успехом и субспецијалиста је исхране. Последипломске студије је завршила на Медицинском факултету у Београду и одбранила магистарски рад 1972. године. Докторску дисертацију Специфичности у психофизичком развоју и морбидитету ученика школа за квалификоване раднике одбранила је 1976. године једногласно са одличним успехом.
Усавршавала се у Blacksburgu (Вирџинија, САД) 1985.године.

Избор у научна/ наставна звања и наставна делатност. За стручног сарадника Хигијенског института Медицинског факултета у Београду је изабрана 1969. године, а реизабрана 1972. године. За асистента је изабрана 1972. године, у звање доцента изабрана 1977, ванредног професора 1982, а од 1988. године је редовни професор на предмету Хигијена на Медицинском факултету у Београду.
Др Коцијанчић је учествовала у свим видовима практичне, семинарске и теоретске наставе, као и наставе примарне здравствене заштите за студенте београдског Медицинског факултета, уз велику мотивацију за рад са студентима, што је испољила као продекан за редовну наставу (1984-1987).
Оснивач је и дугогодишњи шеф последипломске Катедре за школску хигијену и психофизиологију раста и развоја, као и шеф Катедре Хигијене више пута. Била је председавајући биомедицинске групације Универзитета
Поред рада на Медицинском факултету у Београду била је предавач на медицинским факултетима у Приштини, Крагујевцу и Фочи, а предавач и Шеф Катедре хигијене на Медицинском факултету у Подгорици од оснивања. Такође је била професор на Belgrade Medical School for foreign students in English.
Била је ментор у 35 магистарских теза и специјалистичких радова и у 21 докторској тези.
Здравствена делатност. Здравствену делатност је развила радећи у Саветовалишту за ментално здравље младих при Институту за хигијену и медицинску екологију, кроз који пролази велики број пацијената.

Научна делатност. Објавила је 240 радова у иностраним и домаћим часописима и књигама. Коаутор је 6 монографија и аутор 50 поглaвља у књигама и уџбеницима (4 на енглеском језику). Уредник је уџбеника Хигијена (2002), који је изашао после 30 година, a друго издање 2009. године. М научне компетентности је 401. Цитирана је преко 100 пута.
Први почеци истраживања су настали у великој, десетогодишњој, лонгитудиналној студији етиологије, тока, рехабилитације и исхода цереброваскуларних акцидената, која се спроводила у Rochesteru САД (руководилац проф. B. Berg) и Београду (проф. М. Савићевић) у којој је др Коцијанчић привржено дала свој изузетан допринос. После тога наставља да као главни истраживач води пројекат у коме се пореде истраживања такозване „STROKE“ инциденције, између деноминатора Београда, Рочестера и Боке Которске.
Др Коцијанчић је дуго проучавала чиниоце ризика који делују у различитим индустријским гранама, али и исхрану, услове живота, деловање тешких метала, азбеста и пестицида и на сеоском региону. То су велики пројекти „Маладаптација и њене последице“ (пројекат Србије, БИХ и Хрватске) а и Евалуација ефикасности примењених превентивних мера на сеоском региону, којим је сама руководила.
Најуже подручје делатности др Коцијанчић су деца и адолесценти, та најосетљивија категорија сваке популације, па су и радови и пројекти, а и здравствена делатност у споју менталне хигијене и психијатрије – велики допринос у очувању здравља ове популације. Истраживања из ових области се постављају епидемиолошки широко, методично, уз веома велику истраживачку критичност при доношењу закључака, а посебно, шта је транзиторно у развојном периоду, шта је заиста кризно, а шта болесно. Др Коцијанчић прави веома честе скрининге у откривању неуротичности адолесцената, али и других поремећаја, психопатија, и доследно ради на могућој превенцији истих.
Поред објављених и цитираних радова из ових области др Коцијанчић учествује на бројним конгресима, било као предавач по позиву, модератор округлог стола или предавач: Ричмонд, Винипег, Торонто, Рим, Напуљ, Хајделберг, Мадрид, Будимпешта, Даблин, Беч, Софија, Атина, Каиро, Истанбул и у нашој земљи.
Др Радојка Коцијанчић је показала поред истраживачког смисла и пуно кооперативности за тимски рад. Као афирмисани самостални главни истраживач руководила је следећим научно-истраживачким пројектима, које је финансирала Републичка заједница науке СР СРбије, као и други извори финансирања: Утицај услова живота и рада на психофизички развој и оболевања ученика у привреди (1970-1974), Стари у саобраћају (1975-1976), Евалуација ефикасности превентивних мера на сеоском региону (1976-1978), Коронарна болест, артеријска хипертензија и апоплексија церебри – упоредна петогодишња студија по уговору Савезног Завода за међународну сарадњу и техничку помоћ и владе САД (1973-1978), Специфичности оболевања и повређивања млађих радника као најчешћи узроци апсентизма (1988-1992), Специфични услови рада младих у пољопривреди (1989-1990), Систематски прегледи младих – пропусти и последице професионалних селекција (1990-1992), Маладаптација адолесцената (1992-1995), Проблеми неуротичности младих (1998-2000). Била је сарадник у пројектима: Маладаптација и њене последице. Савезни Завод за координацију научне делатности , пројекат у три Републике (1968-1970), Утицај комуналне буке на психосоматско здравље (1972-1973), Епидемиологија настанка и рехабилитација оболелих од церебралне апоплексије, упоредна студија Рочестера (САД) и Београда (1970-1975), Клиничко епидемиолошки и токсиколошки значај одређивања тешких метала у биолошким течностима и коси са аспекта заштите радне и животне средине (1977-1979), Апсентизам код старијих радника (1988-1992)
Проф. др Радојка Коцијанчић је поред учествовања на многобројним међународним и домаћим конгресима и симпозијумима учествовала и у организовању: Међународног научног скупа о церебралној апоплексији, Осмог конгреса превентивне медицине Југославије са међународним учешћем, Деветог међународног конгреса Превентивне и социјалне медицине, Конгреса лекара отаџбине и дијаспоре, Деветог конгреса Превентивне медицине Југославије са међународним учешћем и многим другим конгресима

Друштвена делатност. У току студија је била потпредседник Универзитетског Одбора СС Београда, члан Универзитетског Савета, Републичког и Централног одбора студената Југославије.
Професор Коцијанчић је била члан Комисије за науку Скупштине СФРЈ и Републичког Комитета и Фонда за науку, делегат Скупштине Србије, члан председништва Синдиката Југославије.
Била је директор Института за хигијену и медицинску екологију Медицинског факултета
Универзитета у Београду у неколико мандата.
Чланство и активности у Српском лекарском друштву и другим удружењима. Активан је члан Српског лекарског друштва и члан Превентивне секције. Члан је председништва Српског лекарског друштва.
Члан је Председнишвта Удружења за Превентивну медицину. Била је Генерални секретар и Председник Савеза лекарских друштава Србије и Црне Горе.
Члан је International Education (IE) од 1993. године – где је учланила Синдикат образовања Србије и Црне Горе (једина међународна организација у којој је тада била наша земља) и Интернационалног Удружења за Превентивну Медицину (I.F.H.P.S.M.).
Чланство у уређивачким одборима часописа. Члан је уређивачког одбора часописа Српски Архив.
Чланство и активности у Академији медицинских наука Српског лекарског друштва. За ванредног члана Академије медицинских наука Српског лекарског друштва изабрана је 1998. године, а за редовног 2004. године. Била је секретар Научне групе за превентивну и мултидисциплинарну медицину (2003-2006), члан председништва ове научне групе (2004-2007), генерални секретар Академије (2008-2019).
У оковиру активности Академије медицинских наука организовала је научни скуп Чиниоци превенције у заштити менталног здравља адолесцената (2004), и Заштита менталног и била предавач на неколико научних и едукативних скупова Академије, као и циклуса предавања које Академије организује у сарадњи са Коларчевом задужбином.

Награде и признања. Добитник је неколико награда и признања Српског лекарског друштва: годишње награде за примарну здравствену заштиту за књигу Енциклопедија здраве исхране (1996), ПовеЉе (2012) и Награде а за Животно дело (2015). Добитник је спомен Плакете Београда за науку 1987. године.
Одликована је Орденом рада са златним венцем (1989).
Њен покојни супруг јој је био професор Медицинског факултета. Син и ћерка су лекари специјалисти.
Напомена. Подаци о проф. Радојки Коцијанчић могу се наћи у едицији је Ко је ко у Србији (1985), Личност године 1997. Америчког биографског института и биографском лексикону Познати српски лекари (Београд-Торонто, 2005).


Потпредседник: проф. др Драган Данкуц, Нови Сад
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2013. године
Професор Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду
Секретар: Научни саветник др Гордана Богдановић, Нови Сад
Члан Академије медицинских наука Српског лекарског друштва од 2013. године
Институт за онкологију Војводине, Сремска Каменица
Чланови:
Проф. др Светолик Аврамов, Нови Сад
Проф. др Радован Богдановић, Београд
Проф. др Милена Божић, Београд
Проф. др Зорана Васиљевић, Београд
Проф. др Славољуб Живковић, Београд
Проф. др Обрад Зелић, Београд
Проф. др Невена Калезић, Београд
Проф. др Гордана Коцић, Ниш
Проф. др Зоран Крстић, Београд
Проф. др Душан Лалошевић, Нови Сад
Академик Милорад Митковић, Ниш
Проф. др Радован Цвијановић, Нови Сад

ВОЈВОЂАНСКИ ОГРАНАК АКАДЕМИЈЕ

Председник: проф. др Светолик Аврамов
Секретар: проф. др Момир Миков

ОГРАНАК АКАДЕМИЈЕ У НИШУ

Председник: проф. др Александар Нагорни
Секретар: проф. др Гордана Коцић

ЧЛАНОВИ УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА МОНОГРАФИЈА АКАДЕМИЈЕ
Главни и одговорни уредник: проф. др Павле Миленковић
Заменик главног и оговорног уредника: проф. др Нада Димковић
Чланови:
Проф. др Милена Божић, Београд
Др Зоран Вацић, Београд
Проф. др Слободан Голубовић, Београд
Проф. др Драгослава Ђерић, Београд
Проф. др Видосава Ђорђевић, Ниш
Проф. др Обрад Зелић, Београд
Проф. др Мирослава Јашовић-Гашић, Београд
Проф. др Небојша Јовић, Београд
Проф. др Марина Јовановић, Нови Сад
Проф. др Зоран Латковић, Београд
Академик Милорад Митковић, Ниш
Проф. др Маријан Новаковић, Београд
Проф. др Јован Поповић, Нови Сад

СЕКРЕТАРИЈАТ ХИРУРШКЕ НАУЧНЕ ГРУПЕ
Председник
Проф. др Радован Цвијановић, хирург, Нови Сад
Потпредседник
Проф. др Небојша Станковић, хирург, Београд
Секретар
Проф. др Небојша Радовановић, хирург, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ НАУЧНЕ ГРУПЕ ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ
Председник
Проф. др Зорана Васиљевић, кардиолог, Београд
Потпредседник
Проф. др Невенка Рончевић, педијатар, Нови Сад
Секретар
Проф. др Милан Недељковић, кардиолог, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ НАУЧНЕ ГРУПЕ ЗА ПРЕВЕНТИВНУ И МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНУ МЕДИЦИНУ
Председник
Проф. др Славољуб Живковић, стоматолог, Београд
Потпредседник
Проф. др Душан Лалошевић, патолог, Нови Сад
Секретар
Научни саветник др Владан Чокић, хематолог-истраживач, Београд

СЕКРЕТАРИЈАТ АКАДЕМИЈЕ
Председник, потпредседник, генерални секретар
Проф. др Љубица Ђукановић, Београд
Проф. др Драгослав Стаменковић, Београд
Проф. др Нада Димковић, Београд
Председник и потпредседник Научног већа
Проф. др Радојка Коцијанчић, Београд
Проф. др Драган Данкуц, Нови Сад
Председници научних група
Проф. др Радован Цвијановић, Нови Сад
Проф. др Зорана Васиљевић, Београд
Проф. др Славољуб Живковић, Београд