Чланови

Чланови Академије су првенствено чланови Српског лекарског друштва, бирани из реда истакнутих медицинских радника заслужних за унапређење медицинске науке и здравствене заштите.

Чланови Академије могу бити: редовни, ванредни, инострани, почасни и придружени. (Члан 7 Правилника АМН СЛД)

Избор нових чланова Академије врши се сваке треће године тајним гласањем на изборној годишњој Скупштини Академије. (Члан 12 Правилника АМН СЛД)