Академија инжењерских наука Србије

Академија медицинских наука Српског лекарског друштва потписала је 26. фебруара 2020. године протокол о сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије.

Сарадња академија се успоставља са циљем да се допринесе размени искустава и знања инжењера и лекара, подстакну нова мултидисциплинарна научна истраживања, али и да се предузму активности које би водиле дефинисању законских оквира националних академија и њиховог места у научној заједници Србије на начин како су то регулисале западне европске земље и земље из нашег најбилижег окружења.

Први корак у сарадњи Академије медицинских наука СЛД и Академије инжењерских наука Србије

Током протеклих деценија развој инжењерске науке је невероватно допринео развоју медицине кроз производњу бројних апарата и уређаја за дијагностику и лечење, нових биоматеријала, различитих биомедицинских софтвера, развој метода за научна истраживања у области генетике, молекуларне биологије, и др. Успостављање тесне сарадње између научно-истраживачких тимова у области медицине и инжењерства несумњиво би допринело даљем напретку и медицинске и инжењерске науке.
Са задовољством вас обавештавамо да је Академија инжењерских наука Србије (АИНС) спремно прихватила позив да успостави сарадњу са Академијом медицинских наука СЛД (АМН-СЛД). У просторијама Српског лекарског друштва 26. фебруара 2020. године потписан је Протокол о сарадњи АИНС и АМН-СЛД. Верујемо да ће та сарадња омогућити размену искустава и знања инжењера и лекара и подстаћи нова мултидисциплинарна научна истраживања. Надамо се, такође, да ће она допринети дефинисању законског оквира националних академија и самим тим њиховом правом месту у научној заједници Србије на начин како су то регулисале западне европске земље али и земље из нашег најбилижег окружења.