Издавачка делатност

Академија има своју издавачку делатност.

Монографије научних скупова АМН СЛД
Од 2006. године Академија издаје периодичну публикацију “Монографије научних скупова АМН СЛД“ у којoj се објављују радови саопштени на научним скуповима које организује Академија.
Публикација има Уређивачки одбор, који чине чланови Академије, главног и одговорног уредника и једног или два помоћника.
Свака монографија подлеже поступку рецензије. Уређивачки одбор одређује три рецензента од којих је најмање један члан Академије.

Биографије чланова

Од 1996. године Академија повремено објављује биографије својих чланова. Прва књига је објављена поводом две деценије постојања Академије, а следећи јубилеји обележени су суплементом I (2001) и суплементом II (2006). Поред сажетих биографија у предговорима ових књига приказане су најважније активности Академије.

Академија може бити издавач и суиздавач и других штампаних или електронских публикација када је то у њеном интересу

Информатор
Академија издаје годишњи Информатор о раду који редовно излази од 2001. године.

2024

АКУТНА НАГЛУВОСТ

Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 12,
бр. 2, 2024.
Уредник: Драгослава Ђерић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
ISBN 978-86-6061-178-1, 172 стр.

МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ОСНОВНО У ЗАШТИТИ НАРОДА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2

Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 12,
бр. 1, 2024.
Уредници: Јован Димитријевић и Драган Данкуц
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
ISBN 978-86-6061-164-4, 111 стр.

2023

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ИЗАБРАНИХ 2022. ГОДИНЕ

Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 11,
бр. 1, 2023.
Уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
ISBN 978-86-6061-159-0, 262 стр.

2021

ПЕРИОПЕРАТИВНА МЕДИЦИНА 2

Уредник: Невена Калезић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва
ISBN: 9788660611255, 968 стр.

ЈЕДНО ЗДРАВЉЕ
Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 10, бр. 1, 2021.
Уреднице: Марија Јевтић, Бранислава Белић, Сара Савић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2021.
ISBN 978-86-6061-131-6, стр. 370

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА: СУПЛЕМЕНТ III
Уредник: проф. др Нада Димковић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2021.
ISBN 978-86-6061-124-8, 125 стр.

2020

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ИЗАБРАНИХ 2019. ГОДИНЕ
Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 9, бр. 2, 2020.
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2020.
ISBN 978-86-6061-121-7, 248 стр.

ТЕРАПИЈСКЕ ОПЦИЈЕ ХРОНИЧНИХ ХЕПАТИТИСА Б И Ц И МОГУЋНОСТ ЕЛИМИНАЦИЈЕ ВИРУСА
Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 9, бр. 1, 2020.
Уредник: Проф. др Милена Божић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2020.
ISBN 978-86-6061-117-0, 128 стр.

2019

МЕЛАНОМ : ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ : НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧ

Приредила Радна група Министарства здравља за израду водича добре клиничке праксе за меланом.

Уредници: Маријан Новаковић, Радан Џодић, Нада Бабовић, Лидија Кандолф Секуловић, Димитрије Брашанац, Вицко Ференц

Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва и Интерсекцијски одбор за меланом Српског лекарског друштва, Београд, 2019.

ISBN 978-86-6061-103-3 (АМНСЛД), 191 стр.

Национални водич

2018

СЕКУНДАРНИ ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУПИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ
Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 8, бр. 2, 2018.
Уредници: Бранислав Донфрид и Нада Димковић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2018.
ISBN 978-86-6061-097-5, 150 стр.

 СЕКУНДАРНИ ВАСКУЛАРНИ ПРИСТУПИ ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ

ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ
Монографијe научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 8, бр. 1, 2018.
Уредник: Драгослава Ђерић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2018.
ISBN 978-86-6061-093-7, 171 стр.

 ТУМОРИ УВА И ТЕМПОРАЛНЕ КОСТИ

2017

СПОМЕНИЦА ПРОФЕСОРУ ВОЈИСЛАВУ ШУВАКОВИЋУ (са библиографијом његових радова)
Уредници: проф. др Стеван Баљошевић и проф. др Милорад Павловић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2017.
ISBN 978-86-6061-082-1, 132 стр.

 Споменица

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ИЗАБРАНИХ 2016. ГОДИНЕ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 7, бр. 1, 2017.
Уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2017.
ISBN 978-86-6061-091-3,190 стр.

 Приступна предавања чланова АМН СЛД, 2016

————————————————————

2016

БИОГРАФИЈЕ ДУГОГОДИШЊИХ ЧЛАНОВА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА
Главни уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2016.
ISBN: 978-86-6061-075-3, 588 стр.

 Биографије дугодишњих чланова АМН СЛД

2015

АУТОИМУНСКЕ БОЛЕСТИ ЈЕТРЕ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 6, бр. 1, 2015.
Уредник: Милена Божић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2015.
ISBN 978-86-6061-060-9, 120 стр.

 Аутоимунске болести јетре

2014

МЕЛАНОМ КОЖЕ – ПРЕВЕНЦИЈА, ДИЈАГНОСТИКА И ЛЕЧЕЊЕ
Уредници: Маријан Новаковић, Нада Бабовић
Издавачи: Интерсекцијски одбора за меланом Српског лекарског друштва и Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2014.
ISBN 978-86-6061-044-9, 85 стр.

 Меланом коже – превенција дијагностика и лечење

ВИРУСОЛОГИЈА НА ПОЧЕТКУ XXI ВЕКА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 4, 2014.
Уредник: Вера Јерант Патић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2014.
ISSN 1452-8177; ISBN 978-86-6061-056-2, стр.

ПЕРСОНАЛИЗОВАНА МЕДИЦИНА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 5, бр. 3, 2014.
Уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2014.
ISBN 978-86-6061-047-0, 120 стр.

 Персонализована медицина

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ЈЕТРЕ – МОГУЋНОСТИ И ДИЛЕМЕ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 5, бр. 2, 2014.
Уредници: Милена Божић, Драган Делић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2014.
ISBN 978-86-6061-046-31, 184 стр.

ВРЕДНОВАЊЕ НАУКЕ И НАУЧНИКА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 5, бр. 1, 2014.
Уредници: Љиљана Вучковић Декић, Небојша Арсенијевић
Издавачи: Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, 2014.
ISBN 978-86-7760-079-2 (ФМНУ), стр.119

 Вредновање науке и научника

 

2013

КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ ГЕНЕТСКИХ И ЕПИГЕНЕТСКИХ ПРОМЕНА У ОРАЛНИМ ПЛАНОЦЕЛУЛАРНИМ КАРЦИНОМИМА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 4, бр. 2, 2013.
Уредници: Небојша Јовић, Звонко Магић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2013.
ISBN 978-86-6061-045-6, 234 стр.

АЛЕРГИЈСКИ КОЊУНКТИВИТИСИ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 4, бр. 1, 2013.
Уредник: Слободан Голубовић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2013.
ISBN 978-86-6061-043-2, 119 стр.

ИСИДОР ПАПО (1913-1996) ЖИВОТ И ДЕЛО
Уредник: Владимир T. Јокановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2013.
ISBN 978-86-60610-032-6, 154 стр.

 

2012

НОВА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ОСТВАРЕЊА И УНАПРЕЂЕЊЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ И ЗДРАВЉА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 3, бр. 1, 2012.
Уредник: Јован К. Поповић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2012.
ISSN 1452-8177, вол. 3, број 1, 2012
ISBN 978-86-6061-021-0, 261 стр.

 

2011

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП УРТИКАРИЈИ И АНГИОЕДЕМУ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 2, број 1, 2011.
Уредници: Марина Јовановић, Мирослава Кристофоровић Илић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2011.
ISSN 1452-8177ISBN 978-86-6061-017-3, 223 стр.

 Савремени приступ уртикарији и ангиоедему

О ЖИВОТУ И ДЕЛУ ГОЈКА НИКОЛИША
Уредник: Владимир T. Јокановић, Маријан Новаковић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2011.
ISBN 978-86-6061-014-2, 96 стр.

МИХАИЛО МИКА ПЕТРОВИЋ 1863-1934
Уредник: Владимир Т. Јокановић, Миодраг Јевтић
Издавачи: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, Војномедицинкса академија, Београд, 2011.
ISBN 978-86-6061-010-4, 170стр.

 

2010

МИХАЈЛО МИКА МАРКОВИЋ – Живот и дело
Уредници Владимир Т. Јокановић, Миодраг Јевтић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2010.
ISSN 1452-8177 ISBN 978-86-85313-89-9, 92 стр.

СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ 1914-1915
Уредници: Александар Недок, Бранислав Поповић
Издавачи: Министарство одбране Републике Србије, Управа за војно здравство и Академија медицинских наука СЛД, 2010.
ISBN 978-86-911715-1-3, 379. стр.

MONICA ПРОЈЕКТ ПОРУКЕ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол 1, бр. 4, 2010.
Уредник: Ђурица Стојшић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2011.
ISBN 978-86-6061-009-8, 192 стр.

ЛЕЧЕЊЕ ДИЈАЛИЗОМ И ТРАНСПЛАНТАЦИЈОМ БУБРЕГА У СРБИЈИ У ПЕРИОДУ 1999-2009
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 1, бр. 3, 2010.
Уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2010.
ISBN 978-86-6061-002, 172 стр.

 Лечење дијализом и трансплантацијом бубрега у Србији, 1999-2009.

БОЛЕСТИ СЛУЗОКОЖЕ УСНЕ ДУПЉЕ – ШТА ЈЕ НОВО?
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 1, број 2, 2010.
Уредници: Ђорђије Карадаглић, Марина Јовановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2011.
ISSN 1452-8177, ISBN 978-86-6061-003-9, 207 стр.

 Болести слузокоже усне дупље

ХИПЕРТЕНЗИЈА И ХРОНИЧНА БОЛЕСТ БУБРЕГ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, вол. 1, бр. 1, 2010.
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић, Нада Димковић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2010.
ISBN 978-86-6061-002, ISSN 1452-8177, 174 стр.

 Хипертензија и хронична болест бубрега

 

2009

ЗНАЧАЈ И УЛОГА ДР ВЛАДАНА ЂОРЂЕВИЋА У СРПСКОМ ЦИВИЛНОМ И ВОЈНОМ САНИТЕТУ
Уредник: Владимир Јокановић
Издавачи: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва – Војвођански огранак, Војномедицинска академија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, 2009.
ISBN 978-86-7197-297-0, 137 стр.

КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПРОБЛЕМИ У СТАРОСТИ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Серија Б, вол. 3, бр. 4, 2009.
Уредник: Ђурица Стојшић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISBN 978-86-85313-91-2, ISSN 1452-8177, 214 стр.

РЕДУКЦИЈА КАРДИОМЕТАБОЛИЧКОГ СИНДРОМА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, Серија Б, вол. 3, број 3, 2009.
Уредник: Љубомир Хаџи-Пешић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISSN 1452-8177, ISBN 978-86-85313-96-7, 97 стр.

ИНВАЗИВНЕ ГЉИВИЧНЕ БОЛЕСТИ У ХУМАНОЈ ПОПУЛАЦИЈИ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, Серија Б, вол. 3, број 2, 2009.
Уредник: Бранислав Голднер
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISSN 1452-8177, ISBN 978-86-85313-95-0, 163 стр.

РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ „РАНО ОТКРИВАЊЕ БОЛЕСТИ БУБРЕГА“
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Серија Б, вол. 3, бр. 1, 2009.
Уредници: Љубица Ђукановић, Вишња Лежаић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISBN 978-86-85313-94-3, ISSN 1452-8177, 212 стр.

 Резултати студије „Рано откривање болести бубрега“

 

2008

ГЕНЕТСКИ ТЕСТОВИ ЗА САВРЕМЕНОГ ЛЕКАРА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, Серија А, вол. 2, бр 2, 2008.
Уредник: Александар Крстић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISSN 1820-5720, ISBN 978-86-85313-86-8, 194 стр.

ОБОЉЕЊА ОКА У ПРАКСИ ЛЕКАРА ПОРОДИЧНЕ МЕДИЦИНЕ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Серија А, вол 2, бр.1, 2008.
Уредници: Добросав Цветковић, Зоран Латковић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISBN 978-86-85313-80-6, ISSN 1820-5720, 151 стр

 

2007

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ АНАЛИЗЕ: ИЗБОР И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Серија А, вол. 1, бр.1, 2007.
Уредник: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2009.
ISSN 1820-5720, 196 стр.

СРПСКИ ВОЈНИ САНИТЕТ У 1916. ГОДИНИ
Монографије научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва. Серија Б, вол. 1, бр. 2, 2007.
Уредници:Александар Недок, Брана Димитријевић
ISBN 978-86-85313-71-4, ISSN 1452-8177, 210 стр.

ФАРМАКОТЕРАПИЈА КАНЦЕРСКОГ БОЛА
Монографија научни скупови Академије медицинских наука српског лекарског друштва, Серија Б, вол. 1, бр. 1, 2007.
Уредници: Снежана Бошњак, Душан Белеслин, Љиљана Вучковић-Декић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2007.
ISSN 1452-8177, 245 стр.

 

2006

ПРЕВЕНЦИЈА И РАНО ОТКРИВАЊЕ ХРОНИЧНИХ БОЛЕСТИ
Уредник Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2006. 99 стр.

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА: СУПЛЕМЕНТ II
Председник редакционог одбора: Љубица Ђукановић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2006.
ISBN 86-85313-52-X, 70 стр.

ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА, 1976-2006.
Коста М Костић
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2006.
ISBN 86-85313-46-6, 116 стр.

 

2001

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА: СУПЛЕМЕНТ I
Председник редакционог одбора: Вера Павловић-Кентера
Издавач: Академија медицинских наука Српског лекарског друштва, 2001.
ISBN 86-81679, 54 стр.

 

1996

БИОГРАФИЈЕ ЧЛАНОВА, 1976-1996.
Уредник: Гордана Туцаковић
Издавач:Медицинска академија Српског лекарског друштва, 1996.
ISBN 86-81679-11-2, 257 стр.