ДУГОРОЧНИ ЕФЕКТИ КОВИД-19 НА ЗДРАВЉЕ – ДОСАДАШЊА САЗНАЊА И НАЈНОВИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Проф. др Драган Микић
Уводна реч

Проф. др Драган Микић
Од ковида до постковида – уводно предавање

Проф. др Драгана Јовановић
Постковид пулмонални поремећаји

Проф. др Бранко Белеслин
Постковид кардиолошки поремећаји

Проф. др Вишња Лежаић
Постковид и бубрежни поремећаји

Проф. др Петар Сланкаменац
Постковид неуролошки поремећаји