Вести

ЗАХВАЛНИЦА ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА УЧЕШЋЕ УОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ ЈАВНОВГ ЗДРАВЉА 2023.

The European Public Health Association доделило је Академији медицинских наука СЛД
захвалницу за организацију састанка Климатске промене и менатално здравље који је
организовала проф. др Марија Јевтић у току Европске недеље јавног здравља 2023.

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У МАЈУ 2023. ГОДИНЕ

Два новоизабрана члана Академије медицинских наука СЛД одржалa су приступна
предавања у мају 2023. године.

Одржан 1. форум академије медицинских наука СЛД

24. марта 2023. године одржан је 1. форум Академије медицинских наука СЛД

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У МАРТУ 2023. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана члана Академије медицинских наука СЛД одржалa су приступна предавања
у марту 2023. године.

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У ЈАНУАРУ 2023. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана члана Академије медицинских наука одржалa су приступна предавања у јануару 2023. године.