Author name: faust665

ЗАХВАЛНИЦА ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА УЧЕШЋЕ УОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ ЈАВНОВГ ЗДРАВЉА 2023.

The European Public Health Association доделило је Академији медицинских наука СЛД
захвалницу за организацију састанка Климатске промене и менатално здравље који је
организовала проф. др Марија Јевтић у току Европске недеље јавног здравља 2023.

ЗАХВАЛНИЦА ЕВРОПСКОГ УДРУЖЕЊА ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА УЧЕШЋЕ УОБЕЛЕЖАВАЊУ ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ ЈАВНОВГ ЗДРАВЉА 2023. Read More »

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана ванредна члана Академије медицинских наука одржалa суприступна предавања у новембру 2022. године. У среду 2. новембра 2022. године у свечаној сали Дома Српског лекарског друштва уБеограду приступна предавања су одржали новоизабрани ванредни чланови Академије:Проф. др Јасна Михаиловић, спец. нуклеарне медицине – онколог, Нови Сад Проф. др Зоран Радовановић, хирург- онколог, Нови Сад У

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ Read More »

V КОНГРЕС ДЕЧЈИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ

одржан је у Београду 4. и 5. новембра 2022. године у суорганизацији Стоматолошкогфакултета Универзитета у Београду, Клинике за дечју и превентивну стоматологију,Удружења дечјих и превентивних стоматолога Србије и Академије медицинских наукаСрпског лекарског друштва

V КОНГРЕС ДЕЧЈИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ Read More »