Архива

ПЛАН РАДА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ЗА 2022. ГОДИНУ

Годишњни извештај о раду АМН у 2021. години

1. ФОРУМ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

24. март 2023.,
Свечана сала Дома Српског лекарског друштва,
Краљице Наталије 3, Беград

Симпозијум ЈУБИЛЕЈ 20 ГОДИНА КОХЛЕАРНЕ ИМПЛАНТАЦИЈЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

одржан је 26. новембра 2022. године у хотелу Фрушке терме у Врднику.

ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана ванредна члана Академије медицинских наука одржалa суприступна предавања у новембру 2022. године. У среду 2. новембра 2022. године у свечаној сали Дома Српског лекарског друштва уБеограду приступна предавања су одржали новоизабрани ванредни чланови Академије:Проф. др Јасна Михаиловић, спец. нуклеарне медицине – онколог, Нови Сад Проф. др Зоран Радовановић, хирург- онколог, Нови Сад У […]

V КОНГРЕС ДЕЧЈИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ

одржан је у Београду 4. и 5. новембра 2022. године у суорганизацији Стоматолошкогфакултета Универзитета у Београду, Клинике за дечју и превентивну стоматологију,Удружења дечјих и превентивних стоматолога Србије и Академије медицинских наукаСрпског лекарског друштва

Међународним симпозијум ДАН ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА 2022 – ONE HEALTH DAY 2022

oдржан је на Дан Једног здравља 3. новембра 2022. године у свечаној сали Дома Српскоглекарског друштва у Београду.

Симпозијум „МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАЊЕ ЈЕ ОСНОВНО У ЗАШТИТИ НАРОДА ТОКОМ ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-COV-2“

који су организовали проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Данкуц, одржан је 25. јуна 2022. године у Сремским Карловцима.

ПЛАН РАДА АКАДЕМИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

(прелиминарни распоред активности) НАУЧНИ СКУПОВИ АКАДЕМИЈЕ ПЛАНИРАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ Мултидисциплинарни приступ пацијентима Организатор: проф. др Драган Данкуц Време и место одржавања: 27. јануар 2021. година, КБЦ Приштина – Грачаница Молекуларни механизми САРС-KОВ-2 инфекције и њихов значај за терапијске опције ковид-19 Организатор мини симпозијума: проф. др Драган Микић Време и место одржавања: 25. фебруар 2021. […]

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКАДЕМИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

I. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНШТВА И НАУЧНОГ ВЕЋА АКАДЕМИЈЕ Током године, Председништво је одржало шест седница од којих су две биле заједно Научним већем Академије. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, седнице су одржане или електронски или on-line. Претходно су најављене а све одлуке су донете на основу сагласности већине присутних чланова. На сединци одржаној 6. марта изабрана […]