ПЛАН РАДА АКАДЕМИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

(прелиминарни распоред активности)

  1. НАУЧНИ СКУПОВИ АКАДЕМИЈЕ ПЛАНИРАНИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Мултидисциплинарни приступ пацијентима
Организатор: проф. др Драган Данкуц
Време и место одржавања: 27. јануар 2021. година, КБЦ Приштина – Грачаница

Молекуларни механизми САРС-KОВ-2 инфекције и њихов значај за терапијске опције ковид-19
Организатор мини симпозијума: проф. др Драган Микић
Време и место одржавања: 25. фебруар 2021. године.

Инжењерство и медицина
Организатори: проф. др Љубица Ђукановић и проф. др Бранко Ковачевић
Време и место одржавања: почетком 2021. године, свечана сала СЛД или онлајн

Европска недеље јавног здравља – онлајн предавање
Организатор: проф. др Марија Јевтић
Време и место одржавања: пролеће 2021. године, онлајн

Целулитис: савремено схватање патофизиологије, клиничко испољавање и третман
Приступно предавање проф. др Драгана Микића редовног члана АМН СЛД
Време и место одржавања: 1. априла 2021. године у 17 сати у свечаној сали Српског лекарског друштва Краљице Наталије 3, Београд или онлајн

Модулација оралног биофилма – могућности и ограничења
Организатор: проф. др Дејан Марковић
Време и место одржавања: мај 2021. године, свечана сала СЛД

Хипертензија – и даље актуелан проблем
Организатори: проф. др Вишња Лежаић и проф. др Нада Димковић
Време и место одржавања: јесен 2021. године, свечана сала СЛД или онлајн

Летња школа оториноларингологије – аудиологија и фонијатрија
Организатор: проф. др Драган Данкуц
Време и место одржавања: септембар 2021. године, Сремски Карловци

Да ли је трансплантација бубрега метод избора у лечењу хроничне слабости бубрега?
Организатор: др Радмила Благојевић
Време и место одржавања: октобар 2021. године, свечана сала СЛД или онлајн

Жене и коронарна болест
Организатор: проф. др Зорана Васиљевић
Време одржавања: крај 2021. године

Курс микрохирургије средњег и унутрашњег ува
Организатор: проф. др Драган Данкуц
Време и место одржавања: децембар 2021. године, КЦ Војводине, Клиника за оториноларингологију и хирургију главе и врата

II. НАУЧНИ СКУПОВИ У СУОРГАНИЗАЦИЈИ СА АКАДЕМИЈОМ

Акутни коронарни синдром код пацијената без СТ елевације
Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation
Симпозијум у оквиру

VI Конгрес 34. Огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску
VI Congress of the 34th. American College of Cardiology Consortium Chapter of Serbia and Republic of Srpska

Модератори: проф. др Милан А.Недељковић, проф, Бранко Белеслин
Време и место одржавања: 23-25. април 2021, Хотел М, Београд

Дан једног здравља 2021.
Организатори: проф. др Марија Јевтић, проф. др Бранисалва Белић са Удружењем једног здравља Србије
Време и место одржавања: новембар 2021, СЛД Београд

Актуелности у кардиологији 2021.
State of the art in cardiology 2021
Заједничка сесија Удружења кардиолога Србије и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва
Јoint session Cardiology Society of Serbia and Academy of Medical Sciences of SMS

XXIII Конгрес Удружења кардиолога Србије
XXIII Congress of the Cardiology Society of Serbia
Модератори: проф. др Љубица Ђукановић, проф. др Зорана Васиљевић Покрајчић, проф. др Милан А. Недељковић, проф. др Бранко Белеслин
Време и место одржавања: 21-24. октобар 2021, Палисад, Златибор

Промоција водича добре клиничке праксе
У току је израда три водича добре клиничке праксе чија ће се промоција организовати у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије

III. НАУЧНИ СКУПОВИ ПЛАНИРАНИ И АКРЕДИТОВАНИ У 2020. ГОДИНИ И ОДЛОЖЕНИ ЗБОГ ЕПИДЕМИЈЕ COVID-19

Болести бубрега: разлике између полова
Организатори: проф. др Љубица Ђукановић, проф. др Нада Димковић и проф. др Вишња Лежаић

Трансплантација гениталних органа – поглед у будуђност
Организатор: проф. др Мирослав Ђорђевић

Да ли је суицид патолошки чин
Организатор: проф. др Мирослава Јашовић – Гашић

Терапијске опције хроничних хепатитиса Б и Ц и могућност елиминације вируса
Организатор: проф. др Милена Божић

Наночестице и микроформулације лекова у терапији малигних и метаболичких обољења
Организатори: проф. др Кармен Станков и проф. др Момир Миков
Време и место одржавања: октобар 2021. године, Медицински факултет, Нови Сад

IV. ПРЕДАВАЊА У ЗАДУЖБИНИ ИЛИЈЕ M. КОЛАРЦА

Великани српске медицине – председници Српског лекарског друштва
Организатор: др Зоран Вацић
Време:јесен 2021. године

V. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Проф др Бранислава Белић и проф др Марија Јевтић, чланови Академије и др Сара Савић, председник Удружења једног здравља Србије пријавиле су издавање монографије посвећене теми једног здравља.

Надамо се да ће епидемиолошка ситуација дозволити да се током 2021. године одрже већ планирана приступна предавања ванредних чланова Академије изабраних 2019. године, као и неке друге активности Академије које у овом часу нису могле да се планирају.