ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АКАДЕМИЈЕ У 2020. ГОДИНИ

I. СЕДНИЦЕ ПРЕДСЕДНШТВА И НАУЧНОГ ВЕЋА АКАДЕМИЈЕ

Током године, Председништво је одржало шест седница од којих су две биле заједно Научним већем Академије. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију, седнице су одржане или електронски или on-line. Претходно су најављене а све одлуке су донете на основу сагласности већине присутних чланова.

 • На сединци одржаној 6. марта изабрана је радна група која ће радити “Упутства за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе“. Наиме, Министарство здравља Р. Србије поверило је руковођење израдом водича добре клиничке праксе Академији медицинских наука СЛД. Сада када је организација и руковођење израдом водича поверено Академији, било је неопходно да се то упутство прилагоди новој организацији. Радну групу су чинили: Проф. др Весна Кесић, Проф. др Радан Џодић, Проф. др Мирјана Готић, Проф. др Нада Димковић и Проф. др Љубица Ђукановић
 • Седница од 25. марта сазвана је да би се установили предлози Академије за годишње награде СЛД-а.
 • Седница одржана 2. јуна је разматрала Предлог Упутства за израду, развој и примену водича добре клиничке праксе као и Предлог о припреми Суплемента 3 Биографија чланова. Наиме, радна група је дала предлог у вези Упутства који је радила у заједници са Министарством здравља и он је позитивно оцењен од стране чланова Председништва. Имајући у виду да од 2006. године нису штампане биографије новоизабраних чланова Академије, усаглашено је да се уради трећи суплемент који би обуватио све биографије које нису штампане претходним издањима.
 • На седници од 24. јуна прихваћен је предлог проф. др Јасне Зидверц-Трајковић, председника радне групе да се иновира водич добре клиничке праксе „Главобоље у примарној здравственој заштити“. Такође, прихваћен је предлог председника Академије проф. др Љубице Ђукановић да се покрене поступак о учлањењу Академије медицинских наука СЛД у Federation of European Academies of Medicine (FEAM).
 • На седници од 14. новембра прихваћен је предлог да проф. др Надa Димковић, секретар Академије, буде представник наше Академије у FEAM Council-у. Истовремено је свим члановима Председништва и Научног већа Академије достављен распис академика Радоја Чоловића, председника СЛД о предлагању кандидата за дописне чланове САНУ. Чланови ових руководећих тела Академије су обавештени да је потребно да се крајем новембра организују састaнаци научних група на којима ће се предложити кандидати за дописне чланове САНУ и дати предлози за активности у 2021. години који ће бити објављени у плану рада Академије.
 • На заједничкој седници Председништва Академије и Научног већа од 8. децембра предложени су чланови Академије медицинских наука СЛД за дописне чланове САНУ: проф. др Бранко Белеслин, проф. др Лазар Давидовић и проф. др Момир Микова. Такође, проф. др Петар Сланкаменац је испред Академије изабран за једног од рецензента за водич „Главобоље у примарној здравственој заптити“. Друга два рецензента су предложена од стране Републичке стручне комисије (Академик проф. др Владимир Костић и проф. др Надежда Штернић). Најављена је Годишња скупштина Академије као и активности предвиђене за наредну годину.

II. ГОДИШЊА СКУПШТИНА АКАДЕМИЈЕ

Годишња скупштина је одржана on-line и поднет је извештај о раду за 2020., план рада за 2021., усаглашено је мишљење да чланарина за наредну годину остане 2000 динара. Било је и додатних предлога активности те се наведени план несматра дефинитивним. Такође, пет скупова који нису могли бити одржани током 2020., планирани су за 2021.
Важна ставка у планиранју актиности је чињеница да је 2021. године 45 година од оснивања академије те су позвани сви чланови да са својим идејама допринесу планирању овог важног јубилеја.

III. СЕДНИЦЕ НАУЧНИХ ГРУПА

Сходно епидемиолошкој ситуацији, седнице су такође одржане on-line:
Хируршка научна група: 18. март 2020 и 24. нов. 2020.
Научна група за интерну медицину: 16. март 2020 и 26. нов. 2020.
Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину: 10. март 2020 и 26. нов. 2020.

IV. ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА

Комисија за годишње награде и признања СЛД доделила је годишње награде следећим члановима Академије:
Велики печат:
Проф. др Стеван Баљошевић

Награда за животно дело:
Проф. др Светолик Аврамов

Награда за научно-истраживачки рад:
Проф. др Горан Станковић, дописни члан САНУ

Награда за увођење и/или унапређење нових дијагностичких и терапијских метода од великог значаја за струку
Проф. др Владан Вукчевић.

Kако слава СЛД-а није одржана услед актуелне епидениолошке ситуације, остаје да се наведене награде уруче погодном приликом.

V. НАУЧНИ СКУПОВИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ АКАДЕМИЈЕ ОДРЖАНИ ТОКОМ 2020. ГОДИНЕ

Скупови у организацији Академије
Проф. др Драган Данкуц је организовао скуп: “Мултидисциплинарни приступ пацијентима“ који је одржан у КБЦ Приштина-Грачаница.
Проф. др Славољуб Живковић је организовао научни састанак “Чист канал корена зуба – предуслов за ендодонтски успех“ који је одржан 17. јануара 2020. године у сали СЛД.
Проф. др Марија Јефтић је била организатор скупа (Webinar): “Индивидуални избори у свету глобалних изазова и циљева одрживог развоја“11. мајa и 21. мајa.

Академија као суорганизатор скупа
Проф. др Марија Јевтић, проф. др Бранислава Белић и др Сара Савић су организовале курс под називом: “Дан једног здравља 2020/ONE HEALTH DAY 2020“ у суорганизацији са Медицинским факултетом Универзитета у Новом Саду, ПМФ Универзитета у Новом Саду и Удружењем Једног Здравља Србије.
Проф. др Невена Калезић je 25-27 септ. 2020. Организовала је Пети Београдски анестезија форум у заједници са Академијом медицинских наука СЛД и Секцијом за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола.

Приступна предавања почасних чланова
28.фебруар:
Трансплантација бубрега као терапија избора у лечењу терминалне бубрежне инсуфицијенције
Др Радмила Благојевић Лазић

Приступна предавања редовних чланова
25.фебруар
Развој хирургије карцинома једњака од Чернија до Давинчија
Проф. др Небојша Радовановић
Преваленција метаболичких компликација код гојазне деце и адолесцената
Проф. др Драган Здравковић

Приступна предавања ванредних чланова
19. фебруар
Коронарна болест жена
Проф. др Светлана Апостоловић
Клиничке и дијагностичке дилеме у процени и лечењу аортне стенозе
Проф. др Алаксандра Николић

25.фебруар
Хируршко лечење малигних тумора панкреаса
Проф. др Павле Милошевић

4. март
Персонализована имуносупресивна терапија код пацијената са трансплантираним бубрегом
Проф. др Радмила Величковић Радовановић
Нуклеарна медицина у дијагностици кардиоваскуларних болести
Проф. др Драгана Шобић Шарановић

11. март
Биолошка и клиничка хетерогеност мијелодисплазних синдрома
Проф. др Драгомир Марисављевић
Друштвени, етички, професионални и законски аспекти лекарске одговорности
Проф. др Слободан Савић

VI. АКРЕДИТОВАНИ И АКТИВНИ ТЕСТОВИ ИСПРЕД АМН СЛД ДОСТУПНИ НА САЈТУ СЛД:

Избор лабораторијских тестова у дијагностици болести јетре
Аутори: проф. др Милена Божић и проф. др Драган Делић
Акредитовано: А-1-1185/20 са 3 бода, за лекаре и биохемичаре, до 18. маја 2021. год.
Рекурентне инфекције мокраћних путева
Аутори: проф. др Љубица Ђукановић и проф. др Вишња Лежаић
Акредитовано: А-1-1184/20 са 3 бода, за лекаре, до 18. маја 2021. године
Примена гвожђа у терапији анемије бубрежног порекла
Аутор: проф. др Нада Димковић
Акредитовано: А-1-1183/20 са 3 бода, за лекаре, до 18. маја 2021. године
Превенција напредовања бубрежних болести и улога кетоаналога
Аутор: проф. др Нада Димковић
Акредитовано: А-1-1816/20, 5 бодова за лекаре, до 18. маја 2021. године
Лечења анемије бубрежног порекла код хроничних бубрежних болесника у
предијализним стадијумима
Аутор: проф. др Нада Димковић
Акредитовано: А-1-1519/20 са 3 бода за лекаре, до 17.8.2021.

VII. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Проф. др Милена Божић, уредник. Терапијске опције хроничних хепатитиса Б и Ц и могућност елиминације вируса Монографија научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 2020; 9 (1)
Приступна предавања чланова Академије медицинских наука СЛД изабраних 2019. године Монографија научних скупова Академије медицинских наука Српског лекарског друштва 2020; 9 (2) (у штампи)
Биографије чланова АМН СЛД, Суплемент III, у припреми

VIII. САРАДЊА АКАДЕМИЈЕ СА НАЦИОНАЛНИМ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Академија инжењерских наука Србије, 26. фебруар 2020.
Federation of European Academies of Medicine (FEAM), 22. октобар 2020.
Министарство здравља: Израда водича добре клиничке праксе у Србији, 13. октобар 2020.

IX. АКТИВНОСТИ У ВЕЗИ СА COVID-19

На позив председника Академије проф. др Љубице Ђукановић, експерти из појединих области медицине су написали пригодне чланке којима осветљавају актуелне проблеме из својих области а који су повезани са COVID-19 обољењем. Сви радови су рецензирани пре објављивања.
1. Eпидемиолошке карактеристике COVID-19
Проф. др Нaташа Максимовић

 1. COVID-19: клиничке манифестације и исход болести
  Aсист. Др сци. мед. Никола Митровић, Проф. др Драган Делић
 2. Радиолошке манифестације промена у плућима код COVID-19
  Проф. др Ружа Стевић
 3. Кардиоваскуларни поремећаји код болесника са COVID-19
  Проф. др Горан Станковић, дописни члан САНУ, клинички асистент др Милорад
  Тешић
 4. Инвазивни третман акуних коронарних синдрома током КОВИД-19 пандемије
  Проф. др Милован Петровић
 5. Акутнo оштећење бубрега код болесника са COVID-19
  Проф. др Вишња Лежаић
 6. Молекуларни механизми плејотропних дејстава хлорокина и могућности
  примене у лечењу COVID-19
  Проф. др Јован Поповић, др Душица Поповић, dr. sci. med, доц. др Коста Поповић
 7. Утицај андрогена на изражену упалу код КОВИД-19
  Др Владан Чокић, научни саветник
 8. Колективни имунитет, развој вакцине за sars-cov-2 и пушење дувана у доба
  СOVID-19
  Проф. др Рајко Игић

X. In memoriam

У току године, остали смо без наших угледник чланова и стручњака који су обележили своју струку и рад Академије и СЛД-а.

Прим. др Бранислав Поповић
Проф. др Петар Драча
Проф. др Марија Јанчић Згурицас
Прим. др Радмила Баклаја
Проф. др Радан Џодић
Проф. др Атанасије Таса Марковић
Проф. др Ђорђе Јаковљевић
Прим. др Милица Будимир
Проф. др Божо Краљ
Проф. др Александар Видаковић
Проф. др Предраг Петровић