COVID-19 SARS-CoV-2 – Збирка радова

У збирци радова „COVID-19 SARS-CoV-2″ објављују се радови о  COVID-19  које су на позив председника Академије медицинских наука СЛД написали чланови Академије и други стручњаци који се баве различитим проблемима везаним за ово до сада непознато обољење узроковано корона вирусом SARS-CoV-2. Циљ ове активности Академије је да се члановима Српског лекарског друштва и свим лекарима и здравственим радницима из наше земље  пружи могућност да се упознају са најсавременијим подацима о болести COVID-19  и вирусу SARS-CoV-2.

Данас су знања о COVID-19  ограничена и о тој болести ће се непрекидно појављивати нови подаци. Настојаћемо да на овој интернет страни континуирано објављујемо нове радове са најновијим сазнањима из ове области.

Радови објавњени у збирци „COVID-19 SARS-CoV-2″ су подвргнути рецензији.

Сви аутори су изјавили да немају сукоб интереса.

Аутори су сагласни да се радови објављени у онлајн збирци  „COVID-19 SARS-CoV-2″ могу бесплатно преузимати и користити у складу са лиценцом о отвореном приступу Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) с тим да се призна ауторство и наведе прво објављивање у овој онлајн збирци


Проф. др Ивана Кнежевић
Вакцине у борби против ковид-19 пандемије: значај стандарда у обезбеђењу квалитета, безбедности и ефикасности вакцина

Проф. др Нaташа Максимовић
Eпидемиолошке карактеристике COVID-19

Aсист. др сци. мед. Никола Митровић, Проф. др Драган Делић
COVID-19: клиничке манифестације и исход болести

Проф. др Ружа Стевић
Радиолошке манифестације промена у плућима код COVID-19

Проф. др Горан Станковић дописни члан САНУ, клинички асистент др Милорад Тешић
Кардиоваскуларни поремећаји код болесника са COVID-19

Проф. др Милован Петровић
Инвазивни третман акуних коронарних синдрома током КОВИД-19 пандемије

Проф. др Вишња Лежаић
Акутнo оштећење бубрега код болесника са COVID-19

Проф. др Јован Поповић, Др Душица Поповић, dr. sci. med,  Доц. др Коста Поповић
Молекуларни механизми плејотропних дејстава хлорокина и могућности примене у лечењу COVID-19 

Др Владан Чокић, научни саветник
Утицај андрогена на изражену упалу код КОВИД-19

Проф. др Рајко Игић
КОЛЕКТИВНИ ИМУНИТЕТ, РАЗВОЈ ВАКЦИНЕ ЗА SARS-COV-2 И ПУШЕЊЕ ДУВАНА У ДОБА КОВИДА-19


РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У МЕЂУНАРОДНИМ ЧАСОПИСИМА

На овом месту објављиваћемо радове о COVID-19 и SARS-CoV-2 које су чланови Академије са својим сарадницима објавили у међународним часописима индексираним у JCR.

Tomić S, Đokić J, Stevanović D, Ilić N, Gruden-Movsesjan A, Dinić M, Radojevič D, Bekić M, Mitrović N, Tomašević R, Mikić D, Stojanović D and Čolić M.
Reduced Expression of Autophagy Markers and Expansion of Myeloid-Derived Suppressor Cells Correlate With Poor T Cell Response in Severe COVID-19 Patients Front. Immunol., 22 February 2021
https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.614599

Smelcerovic A, Kocic G, Gajic M, Tomovic K, Djordjevic V, Stankovic-Djordjevic D, Anderluh M.
DPP-4 Inhibitors in the Prevention/Treatment of Pulmonary Fibrosis, Heart and Kidney Injury Caused by COVID-19-A Therapeutic Approach of Choice in Type 2 Diabetic Patients?
Front Pharmacol 2020;11:1185. doi: 10.3389/fphar.2020.01185.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32848788/

Mitkovic MM, Bumbasirevic M, Milenkovic S, Gajdobranski D, Bumbasirevic V, Mitkovic MB.
Influence of coronavirus disease 2019 pandemic state of emergency in orthopaedic fracture surgical treatment
Int Orthop 2020:1-6. doi: 10.1007/s00264-020-04750-3.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32728928/