Водичи

Министарство здравља Републике Србије је прихватило предлог председништва Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и 13. новембра 2019. године доставило Академији писмену сагласност (број: 500-01-1408/2019-0) да председништво Академије у сарадњи са Министарством здравља руководи израдом нових и ажурирањем постојећих водича добре клиничке праксе. Да би се израда водича прилагодила новој организацији, радна група Академије je у сарадњи са Министарством здравља припремила иновирано Упутство за израду, развој и примену водича добре клиничке праксе.

НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ОБЈАВЉЕНИ 2021.

НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ОБЈАВЉЕНИ 2022.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

У складу са Упутством за израду водича добре клиничке праксе председништво Академије медицинских наука СЛД ће на овој страници оглашавати јавни увид у нацрте водича добре клиничке праксе. Нацрти водича биће доступни током 30 дана. Позивамо све заинтересоване да се упозинају са нацртима водича.