Водичи

Министарство здравља Републике Србије је прихватило предлог председништва Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и 13. новембра 2019. године доставило Академији писмену сагласност (број: 500-01-1408/2019-0) да председништво Академије у сарадњи са Министарством здравља руководи израдом нових и ажурирањем постојећих водича добре клиничке праксе. Да би се израда водича прилагодила новој организацији, радна група Академије je у сарадњи са Министарством здравља припремила иновирано Упутство за израду, развој и примену водича добре клиничке праксе.

НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ОБЈАВЉЕНИ 2021.

НАЦИОНАЛНИ ВОДИЧИ ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ ОБЈАВЉЕНИ 2022.

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТЕ ВОДИЧА ДОБРЕ КЛИНИЧКЕ ПРАКСЕ

У складу са Упутством за израду водича добре клиничке праксе председништво Академије медицинских наука СЛД ће на овој страници оглашавати јавни увид у нацрте водича добре клиничке праксе. Нацрти водича биће доступни током 30 дана. Позивамо све заинтересоване да се упозинају са нацртима водича.

Национални водич за лечење особа које живе са ХИВ нефекцијом (PLWHIV)