План рада за 2023.

ПЛАН РАДА АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД ЗА 2023. ГОДИНУ
(Прелиминарни распоред активности)
  1. НАУЧНИ СКУПОВИ АКАДЕМИЈЕ ПЛАНИРАНИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Јануар

МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП ПАЦИЈЕНТУ

Организатор: проф. др Драган Данкуц

Време и место одржавања: почетком 2023, КБЦ Приштина – Грачаница

Фебруар

ТРАНСРОДНА МЕДИЦИНА У СРБИЈИ

Организатори: проф. др Мирослав Ђорђевић и проф.др Борко Стојановић

Време и место одржавања: фебруар 2023, Београд

РАЦИОНАЛНА АНТИБИОТСКА ПРОФИЛАКСА ЛАЈМСКЕ БОЛЕСТИ – ЗА И ПРОТИВ

Организатори: проф. др Душан Лалошевић и проф. др Драган Микић

Време и место одржавања: фебруар 2023, Београд

Март

САВРЕМЕНА ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА КОЛОРЕКТАЛНОГ КАРЦИНОМА

Организатори: проф. др Александар Нагорни и сарадници

Време и место одржавања: март 2023, Ниш

1. ФОРУМ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА СЛД

Време и место одржавања: 24. март 2023, Београд

Април

ДРУГИ НЕФРОЛОШКИ ФОРУМ: ПЕРИТОНЕУМСКА ДИЈАЛИЗА У ФОКУСУ

Организатор: проф. др Нада Димковић

Време и место одржавања: април 2023, Ниш

ГОЈАЗНОСТ У ДЕЧЈЕМ И АДОЛЕСЦЕНТНОМ ДОБУ.

Организатори: проф. др Недељко Радловић и проф. др Радован Богдановић.

Време и место одржавања: друга половина априла 2023, Београд

Мај

ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИОНЕ КОМЛИКАЦИЈЕ

Организатор: др Радмила Благојевић Лазић

Време и место одржавања: 12. мај 2023, Београд

АКУТНА НАГЛУВОСТ И ГЛУВОЋА: ОД ЕТИОЛОГИЈЕ ДО ТЕРАПИЈЕ

Организатор: проф. др Драгослава Ђерић

Време и место одржавања: 19. мај 2023, Београд

ФАМИЛИЈАРНА АДЕНОМАТОЗНА ПОЛИПОЗА

Организатори: проф. др Александар Нагорни и сарадници

Време и место одржавања: мај 2023, Београд

СИДЕРОПЕНИЈСКА АНАМИЈА У ДЕТИЊСТВУ И АДОЛЕСЦЕНЦИЈИ

Организатори: проф. др Драгана Јанић и проф. др Недељко Радловић

Време и место одржавања: половина маја 2023, Београд

УРГЕНТНА РАТНА ХИРУРГИЈА – УЛОГА РАТНИХ БОЛНИЦА НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ ФРОНТА ТОКОМ РАТА У БИВШОЈ ЈУГОСЛАВИЈИ 1991-1999

Организатор: проф. др Небојша Станковић

Време и место одржавања: мај 2023, Београд

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ И МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ

Организатор: проф. др Марија Јевтић

Време и место одржавања: мај 2023, онлајн предавање у оквиру Европске недеље јавног здравља

Јун

СТРЕС-АНКСИОЗНОСТ-ДЕПРЕСИЈА. ПСИХОЛОШКИ CIRCULUS VIТIOЅUS

Организатор: проф. др Ивана Тимотијевић Марковић

Време и место одржавања: јун 2023, Београд

Септембар

ИНСУЛИНСКА РЕЗИСТЕНЦИЈА У НЕУРОЕНДОКРИНИМ ПОРЕМЕЋАЈИМА – ОД ПАТОФИЗИОЛОШКИХ МЕХАНИЗАМА НАСТАНКА ДО ОПТИМАЛНОГ ТЕРАПИЈСКОГ ПРИСТУПА

Организатори: проф. др Сандра Пекић и проф. др Катарина Лалић

Време и место одржавања: септембар/октобар 2023, Београд

Октобар

НАСЛЕДНИ ТУМОРИ У ИНТЕРНОЈ МЕДИЦИНИ

Организатори: проф. др Александар Нагорни и сарадници

Време и место одржавања: октобар 2023, Београд

ГЛОБАЛНИ РИЗИЦИ И САВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ У ТОКСИКОЛОГИЈИ

Организатор: доц. др Вељко Тодоровић

Време и место одржавања: друга половина октобра 2023, Београд

СРПСКО-ТУРСКИ РАТОВИ (1876-1878) И СРПСКО-БУГАРСКИ РАТОВИ (1885-1886) У ЛЕКАРСКИМ УСПОМЕНАМА

Организатор: Др Зоран Вацић

Време и место одржавања: октобар-новембар 2023, Београд

МЕДИЦИНСКО ПРАВО

Организатор: проф. др Слободан Ковачевић

Време и место одржавања: октобар-новембар 2023, Београд

Новембар

СИМПОЗИЈУМ „ДАН ЈЕДНОГ ЗДРАВЉА 2023“.

Организатор: проф. др Марија Јевтић и проф. др Бранислава Белић

Време и место одржавања: 3. новембар 2023, Београд

ЗНАЧАЈ МИКРОХИРУРГИЈЕ У ТРЕТМАНУ РАТНЕ РАНЕ

Организатор: проф. др Маријан Новаковић

II. НАУЧНИ СКУПОВИ У СУОРГАНИЗАЦИЈИ СА АКАДЕМИЈОМ

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ “МОГУЋНОСТИ РЕГЕНЕРАТИВНЕ МЕДИЦИНЕ”

у суорганизацији АМН СЛД, Стоматолошког факултета у Београду и Удружења дечјих и превентивних стомато-лога

Организатори: проф. др Зоран Вулићевић и проф. др Дејан Марковић

Време и место одржавања 1. април 2023, Београд

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О КАРЦИНОМУ ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

у суорганизацији АМН СЛД и Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду

Организатори: проф. др Јасна Михаиловић, проф.др Наташа Првуловић-Буновић, др Јелена Рогановић

Време и место одржавања: 6-7 април 2023, Нови Сад

ТЕРАПИЈСКЕ АКТУЕЛНОСТИ У УРГЕНТНОЈ МЕДИЦИНИ

у суорганизацији АМН СЛД, Медицинског факултета у Новом Саду и подружнице  Кула ДЛВ СЛД

Организатор: проф. др Велибор Васовић

Време и место одржавања: април 2023, Кула, Нови Сад

50 ГОДИНА ИСКУСТВА У ЛЕЧЕЊУ БОЛЕСТИ БУБРЕГА- МОЖЕМО ЛИ БОЉЕ?

у суорганизацији АМН СЛД и Клинике за нефрологију УКЦ Ниш

Организатори: проф. др Нада Димковић и проф. др Бранка Митић

Време и место одржавања: 21. април, 2023, Ниш

СИМПОЗИЈУМ ДЕЧЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ “КОМПОЗИТИ У САВРЕМЕНОЈ СТОМАТОЛОШКОЈ ПРАКСИ”

у суорганизацији АМН СЛД, Стоматолошког факултета у Београду и Удружења дечјих и превентивних стоматолога

Организатори: проф. др Зоран Вулићевић и проф. др Тамара Перић.

Време и место одржавања: април-мај 2023, Београд

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ЛЕТЊА ШКОЛА ДЕЧЈЕ АНЕСТЕЗИЈЕ (ISSPA-INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF PEDIATRIC ANESTHESIA) у суорганизацији АМН СЛд и Удружења дечијих анестезиолога и интензивиста Србије

Организатор: проф. др Душица Симић

Време и место одржавања: 12-13. мај 2023, Београд

МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О НУКЛЕАРНОЈ ЕНДОКРИНОЛОГИЈИ И МЕТАБОЛИЧКИМ БОЛЕСТИМА

у суорганизацији АМН СЛД и Секције за нуклеарну медицину, Актива за хибридни имиџинг СЛД, Медицинског факултета у Београду, Центра за нуклеарну медицину са позитронском емисионом томографијом УКЦС и Удружења нуклеарне медицине Србије

Организатори: проф. др Драгана Шобић Шарановић, проф. др. Вера Артико, др Аида Афган

Време и место одржавања: 11-12 мај 2023, хотел Зира, Београд

VIII КОНГРЕС 34. ОГРАНКА АМЕРИЧКОГ КОНГРЕСА КАРДИОЛОГА ЗА СРБИЈУ И РЕПУБЛИКУ СРПСКУ – PRACSIS 8

у суорганизацији са АМН СЛД

Организатор: проф. др Бранко Белеслин и проф. др Милан Недељковић

Време и место одржавања:, 2-3. јун 2023, Требиње

ОД НАГЛЕ СМРТИ ДО СРЧАНЕ ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈЕ

Сесија АМН СЛД у оквиру Конгреса коронарних јединица

Организатор: проф. др Зорана Васиљевић

Време и место одржавања: септембар 2023, Београд

ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ И ПОТКОЖНИХ МЕКИХ ТКИВА – ЗНАЧАЈ МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНОГ ПРИСТУПА

у суорганизацији АМН СЛД и Војномедицинске академије

Организатор: проф. др Драган Микић

Време и место одржавања: октобар 2023, Београд

8. БЕОГРАДСКИ АНЕСТЕЗИЈА ФОРУМ

у суорганизацији АМН СЛД и Анестезилошке секције СЛД

Организатор: проф. др Невена Калезић

Време и место одржавања: октобар 2023, Београд

КОНГРЕС ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ „ПЕРСПЕКТИВЕ ПРЕВЕНТИВНЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ“     

  у суорганизацији АМН СЛД, Стоматолошког факултета у Београду и Удружења дечјих и превентивних стоматолога

 Организатори: проф. др Дејан Марковић и проф. др Ивана Радовић

Време и место одржавања: новембар 2023, Београд

КУРС ХИРУРГИЈЕ КАРЦИНОМА РЕКТУМА

у суорганизацији АМН СЛД и Института за онкологију Војводине

Организатор: проф. др Зоран Радовановић

Време и место одржавања: новембар 2023, Сремска Каменица

III. ПРЕДАВАЊА У ЗАДУЖБИНИ ИЛИЈЕ М. КОЛАРЦА

СВЕСТ И САВЕСТ У ПРЕВЕНЦИЈИ СТРЕСА

Предавач: прим. др Владимир Јокановић

Време одржавања: 4. мај 2023.

НЕАЛКОХОЛНА МАСНА ЈЕТРА

Предавач: проф. др Милена Божић

Време одржавања: 11. мај 2023.

ТЕРАПИЈА ХРОНИЧНОГ ХЕПАТИТИСА Ц

Предавач: проф. др Милена Божић

Време одржавања: 18. мај 2023.

ПРЕВЕНЦИЈА И ТЕРАПИЈА ГОЈАЗНОСТИ У ДЕЧЈЕМ И АДОЛЕСЦЕНТНОМ ДОБУ

Предавач: проф. др Недељко Радловић

Време одржавања: 25. мај 2023.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ – СЕЋАЊЕ НА ПРОФ. ДР ВОЈИСЛАВА СУБОТИЋА ПОВОДОМ 199 ГОДИНА УПОКОЈЕЊА

Предавач: прим. др Владимир Јокановић

Време одржавања: октобар 2023.

IV. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Приступна предавања

Настојаће се да се током 2023. године организују приступна предавања свих чанова Академије изабраних маја 2022. године који до сада нису одржали предавња.

Водичи добре клиничке праксе

Академија у сарадњи са републичким стручним комисијама организује и руководи израдом националних водича добре клиничке праксе које издаје Министарство здравља. Током године организоваће се промоције објављених водича.

Активности у сарадњи са Federation of European Academies of Medicine

Наставиће се сарадња са Европском федерацијом медицинских академија и учешће у њеним активностима.

Активности у сарадњи са Академијом инжењерских наука Србије

Планирају се научни скупови у суорганизацији са Академијом инжењерских наука Србије.