Извештај о раду у 2022.

Седнице Председништва и Научног већа Академије

Председништвo и Научно већe одржало је три заједничке седнице – 30. марта, 1. јуна (онлајн) и 21. септембра и три седнице Председништва: 9. маја, 16. новембра и 28. новембра (електронске седнице). Седнице су биле посвећене припреми предлога чланова Академије за годишње награде СЛД, припреми Изборне скупштине Академије на којој су бирани нови чланови Академије
На електронској седници 9. маја прихваћена је коначна верзија водича добре клиничке праксе „Лечење гојазности“.
На седници Председништа одржаном 16. новембра предложен је рецензент испред Академије за водич ‘Метаболичко испитивање, медикаментозно лечење и превенција рецидива калкулуса у мокраћном систему’ и прихваћена је тема, председник и чланови радне групе за израду водича добре клиничке праксе ‘Плућна емболија’. На истој седници је прихаћен прелиминарни план активности чланова Академије за 2023 и расправљано је о припреми Годишње скупштине Академије.
На седници одржаној 21. септембра 2022. године договорено је да се 24. марта 2023. године организује 1. Форум Академије медицинских наука СЛД на коме ће се приказати оригинални радови чланова Академије и њихових сарадника. На истoj седници је дефинисано место и датум одржавања Форума и изабран је Научни одбор Форума:
Проф. др Љубица Ђукановић, председник
Проф. др Радојка Коцијанчић, потпредседник
Проф. др Светолик Аврамов
Проф. др Бранко Белеслин
Проф. др Зорана Васиљевић
Проф. др Драган Данкуц
Проф. др Драган Делић
Проф. др Нада Димковић
Проф. др Гордана Коцић
Проф. др Дејан Марковић
Проф. др Драган Микић
Проф. др Павле Миленковић
Проф. др Александар Нагорни
Проф. др Јован Поповић
Проф. др Драгослав Стаменковић
Проф. др Кармен Станков

Први састанак Научног одбора Форума одржан је  онлајн у четвртак 29. септембра 2022. године где је разматрано прво обавештење и договорено о будућим задацима чланова Научног одбора. Рок за пријаву тема је 15. новембар а достава апстраката до краја године.

Седницe научних група Академије

Хируршка научна група одржала је три седнице: 21. јануара (онлајн), 16. марта и 10.  новембра 2022. године.

Научна група за интерну медицину одржала је три седнице:  19. јануара (онлајн), 17. марта и  9. новембра 2022. године.

Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину одржала је три седнице: 17. јануара (онлајн), 22. марта  и 7. новембра 2022. године.

На седницама научних група предложени су и образложени кандидати за избор у чланство Академије и предложени кандидати за годишње награде Српског лекарског друштва. Анализирано је остварење плана рада за 2022. годину и предложене су теме и План рада за 2023. годину.

Годишње награде Српског лекарског друштва, награђени за 2021:

Награда за животно дело

Проф. др Славољуб Живковић
Проф. др Милан Недељковић

Награда за научно-истраживачки рад:

Др Гордана Богдановић, научни саветник

Награда за увођење и/или унапређење нових дијагностичких и терапијских метода од великог значаја за струку

Проф. др Бранко Белеслин
Проф. др Рајко Јовић

Награда Златно перо

Додељена је једна награда ауторима поглавља и већег броја прилога у поглављима у књизи “150 година СЛД”:

Академик Радоје Чоловић
Проф. др Светолик Аврамов
Др Зоран Вацић
Проф. др Љубица Ђукановић
Проф. др Павле Миленковић
Проф. др Недељко Радловић

Годишње награде су уручене нa слави СЛД, Ђурђевдан, 6. маја 2022.

Избор нових почасних, редовних и ванредних чланова Академије

На седницама Научних група одржаним у јануару и марту предлагани су кандидати за чланове Академије и разматрани сви приспели предлози за редовне и ванредне чланове. За сваког кандидата је поднет реферат и обављено тајно гласање. Извештаје са ових седница председници научних група поднели су на седници Председништва и Научног већа одржаној 30. марта 2022. године. На истој седници поднета су усмена образложења за све кандидате предложене за почасне чланове и једног придруженог члана. Сви присутни чланови Председништва и Научног већа добили су кратке биографије предложених кандидата и табеле у којима су дефинисани критеријуми за избор кандидата. Председништво је изабрало почасне чланове и придруженог члана и прихватило предлоге научних група за избор редовних и ванредних чланова Академије.

На Изборној скупштини Академије одржаној 11. маја 2022. године на предлог Председништва Академије тајним гласањем изабрани су и проглашени следећи почасни инострани чланови и придружени члан Академије:

Почасни инострани чланови Академије:

 1. Prof. Dr Raffaele Bugiardini, кардиолог, Италија
 2. Prof. Dr Rudolf R. Probst, ОРЛ, Швајцарска

Придружени члан Академије:

1. Научни саветник Соња Павловић, dr. sc, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Београд

На истој Скупштини тајним гласањем изабрани су:

Редовни чланови

 1. Проф. др Бранислава Белић, трансфузиолог, Нови Сад
 2. Проф. др Владан Вукчевић, кардиолог, Београд
 3. Проф. др Зоран Вулићевић, спец. дечје и прев. стоматологије, Београд
 4. Проф. др Мирјана Готић, хематолог, Београд
 5. Проф. др Бранимир Гудурић, хирург, Нови Сад
 6. Проф. др Михајло Јаковљевић, клинички фармаколог, Крагујевац
 7. Проф. др Невена Калезић, анестезиолог, Београд
 8. Проф. др Гордана Коцић, спец. медицинске биохемије, Ниш
 9. Проф. др Звонко Магић, клинички физиолог, Београд
 10. Проф. др Алекса Марковић, орални хирург, Београд
 11. Проф. др Дејан Марковић, спец. дечје и прев. стоматологије, Београд
 12. Проф. др Павле Милошевић, хирург, Нови Сад
 13. Проф. др Дејан Николић, хирург, Београд
 14. Проф. др Петар Сланкаменац, неуролог, Нови Сад
 15. Проф. др Кармен Станков, клинички фармаколог, Нови Сад
 16. Проф. др Мирослав Стојановић, хирург, Ниш
 17. Проф. др Едита Стокић, ендокринолог, Нови Сад
 18. Проф. др Владимир Чанадановић, офталмолог, Нови Сад
 19. Научни саветник Владан Чокић, dr. sc, хематолог-истраживач, Београд

Ванредни чланови

 1. Проф. др Зоран Алексић, спец. пародонтологије и оралне мед, Београд
 2. Научни сарадник др Александра Бараћ, dr. sc, инфектолог, Београд
 3. Проф. др Горан Баришић, хирург, Београд
 4. Проф. др Андреј Вељковић, спец. клиничке биохемије, Ниш
 5. Проф. др Никица Грубор, хирург, Београд
 6. Проф. др Сандра Ђурђевић, ендокринолог, Београд
 7. Доц.  др Верица Јовановић, спец. социјалне медицине, Београд
 8. Проф. др Лидија Кандолф Секуловић, дерматовенеролог, Београд
 9. Проф. др Катарина Лалић, ендокринолог, Београд
 10. Проф. др Милан Милисављевић, анатом, Београд
 11. Проф. др Синиша Мирковић, орални хирург, Нови Сад
 12. Проф. др Јасна Михаиловић, спец. нуклеарне медицине, Нови Сад
 13. Проф. др Наташа Петронијевић, спец. клиничке биохемије, Београд
 14. Проф. др Зоран Радовановић, хирург-онколог, Нови Сад
 15. Проф. др Александар Симић, хирург, Београд
 16. Проф. др Душица Симић, анестезиолог, Београд
 17. Проф. др Милена Тодоровић Балинт, хематолог, Београд
 18. Проф. др Сњежана Чолић, орални хирург, Београд

Годишња скупштина Академије

Годишња Скупштина Академије одржана је 15. децембра током које је поднет извештај о раду Академије током 2022. године као и план активности у 2023. години. И извештај и план су присутни чланови једногласно прихватили. Расправљало се о критеријумима за избор нових чланова Академије. Донет је закључак да посебна комисија, која ће бити формирана од стране научних група и огранака, припреми измене и допуне Правилника у делу који се односи на критеријуме и начин избора нових чланова. Иста комисија ће ближе дефинисати радни кворум за седнице Скупштине. Донета је одлука да се, у складу са одлуком скупштине СЛД о расписивању избора на свим нивоима СЛД, спроведу избори за чланове Председништва и Научног већа Академије у за то предвиђеном року.

Предавања почасних чланова

7. јун

            Prof. Dr Raffaelle Burgardini. Statin Therapy in Primary Prevention of Cardiovascular Diseasе. У оквиру The Second Balkan Congress On Cardiac Magnetic Resonance – Belgrade CMR Forum  2022

20-23. октобар

            Prof. dr Rudolf R. Probst. Disability aspects of single sided deafness. У оквиру  21. националног конгреса ОРЛ Србије, Ниш

Предавања редовних чланова

24. мај

Проф. др  Ненад  Арсовић. Нове методе и стратегије у лечењу  наглувости    

            Проф. др Милован Димитријевић. Улога локалне и регионалне проширености малигнх тумора усне дупље на исход лечења

У оквиру Симпозијума АМН СЛД “Нови модалитети дијагностике и терапије у отологији и  ринологији”, Београд

25. јун

             Научни саветник др сц. мед. Владан Чокић. Андрогена зависност и појачани имунолошки одговор код пацијената оболелих од КОВИД-19

  Проф. др Звонко Магић. Пандемија КОВИД-19 – етичке дилеме

Проф. др Кармен Станков. Вакцинологија у трећем миленијуму: образовни, научни и етички изазови током пандемије изазване вирусом SARS-CoV-2

Проф. др Невена Калезић. Профил едукатора континуиране медицинске едукације

Наведена предавања су одржана у оквиру Симпозијума АМН СЛД „Медицинско образовање је основно у заштити народа током пандемије  изазване вирусом SARS-COV-2“

9. септембар

Проф. др Петар Сланкаменац. Шта се променило у последње три године? У оквиру Националног симпозијума о можданом удару у суорганизацији Националног удружења за мождани удар Србије и АМН СЛД, Нови Сад

6. октобар

Проф. др Драган Микић. Спондилодисцитис – Дијагностички и  терапијски изазови на почетку 21. века

1. Новембар

Проф. др Бранислава Белић. Концепт Једно здравље – досадашња искуства

Предавање одржано on-line у оквиру Међународног симпозијума „Дан једног здравља 2022“ одржаног у суорганизацији АМН СЛД и Удружења Једног здравља Србије чији је она била један од организатора

4-5. новембар

  Проф. др Зоран Вулићевић. Орално – хируршке интервенције код деце и адолесцената – јуче, данас и сутра

  Проф. др Алекса Марковић. Анодонција зуба – могућности савремене имплантологије

  Проф. др Дејан Марковић. Реплантација зуба – шта нас све чека?

У окивру 5. Конгреса дечјих стоматолога Србије одржаног у суорганизацији АМН СЛД са Клиником за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду и Удружењем дечјих и превентивних стоматолога Србије

Приступна предавања ванредних чланова Академије

25. мај

  Проф. др Ивана Петронић Марковић. Развој и приказ савремених трендова у дијагностици и физијатријском лечењу у дечјој популацији

  Проф. др Мирјана Костић. Четрдесет година успешног рада Центра за хемодијализу на Универзитетској дечјој клиници у Београду

2. новембар

Проф. др Јасна Михаиловић. Радиоактивни јод Ј-131 у лечењу диферентованог карцинома штитасте жлезде

  Проф. др Зоран Радовановић. Хируршко лечење локално узнапредовалог карцинома ректума

4-5. новембар

Проф. др Зоран Алексић. Рани губитак коштаног ткива и очување  алвеоларног гребена

Проф. др Сњежана Чолић. Вађење импактираних умњака у  адолесцентском добу

  Проф. др Синиша Мирковић. Тумори оралне локализације код деце и омладине

  Проф. др Ивана Радовић. Инхалациона седација у дечјој стоматологији 

Наведена приступна предавања одржана у оквиру 5. Конгреса дечјих стоматолога Србије одржаног у суорганизацији АМН СЛД са Клиником за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду и Удружењем дечјих и превентивних стоматолога Србије

22. новембар

Проф. др Александар Симић. Савремена хирургија бенигних обољења горњег дигестивног система

Проф. др Душица Симић. Процена параметара за откривање отежаног дисајног пута код деце узраста 3-6 година

Научни скупови  у организацији Академије одржани током 2022. године

1. Проф. др Михајло Јаковљевић: “Етички изазови у клиничкој, судској медицини и научном издаваштву”, семинар је одржан on-line 16. марта 2022. године.
2. Проф. др Бранислава Белић: “Трансфузија крви и COVID 19, стручни састанак је одржан on-line 22. марта 2022. године.
3. Проф. др Горан Станојевић: “Акутна стања у проктологији – једнодневна хирургија или?”, стручни састанак је одржан 8. априла 2022. године у Нишу.
4. Проф. др Јован Димитријевић и проф. др Драган Данкуц: “Медицинско образовање је основно у заштити народа током пандемије изазване вирусом SARS-CоV-2, симпозијум је одржан 8. априла 2022. године у Београду, поновљен је 25. јуна 2022. у Сремским Карловцима.
5. Проф. др Љиљана Гвозденовић: “Новине у терапијском приступу хроничном болу малигне и немалигне етиологије”, симпозијум је одржан 18. априла 2022. године у Новом Саду и поновљен је 28. септембра.
6. Проф. др Мирослав Стојановић: “Примарни тумори билијарног порекла: дијагностика и лечење”, симпозијум је одржан 29. априла 2022. године у Нишу.
7. Проф. др Милена Божић: “Терапијске опције хроничних хепатитиса Б и Ц и могућности елиминације вируса”, симпозијум је одржан 10. маја 2022. године у Београду.
8. Проф. др Драгослава Ђерић: “Нови модалитети дијагностике и терапије у отологији и ринологији”, симпозијум је одржан 24. маја 2022. године у Београду.
9. Проф. др Нада Димковић: “Нефролошки форум: Перитонеуматска дијализа у фокусу”, симпозијум је одржан 28. маја 2022. године у Нишу.
10. Проф. др Марија Јевтић: “Улога здравствених професионалаца у концепту Једно здравље”, стручни састанак је одржан on-line 31. маја 2022. године.
11. Проф. др Кармен Станков и проф. др Милован Петровић: “Персонализована терапија пацијената са кардиоваскуларним болестима”, семинар је одржан 8. јуна 2022. године у Сремској Каменици.
12. Проф. др Драган Данкуц: “Летња школа аудиологије и фонијатрије”, симпозијум је одржан 8-9. септембра 2022. године у Сремским Карловцима.
13. Проф. др Нада Димковић и проф. др Вишња Лежаић: “Хипертензија – и даље актуелан проблем”, симпозијум је одржан 8. октобра 2022. године у Београду.
14. Проф. др Драган Данкуц: Јубилеј 20 година кохлеарне имплантације у Републици Србији”, симпозијум је одржан 26. новембра 2022. године у хотелу Фрушке терме, Врдник.

Академија као суорганизатор скупова

1. Проф. др Милан Недељковић и проф. др Бранко Белеслин организовали су 25-26. марта 2022. у хотелу Палисад на Златибору Седми конгрес 34. огранка Америчког колеџа кардиолога за Србију и Републику Српску у суорганизацији са Одбором за кардиоваскуларну патологију САНУ и АМН СЛД,
2. Проф. др Драганa Шобић-Шарановић је организовала 12-14. маја 2022. у Врднику “Девети балкански конгрес нуклеарне медицине” у суорганизацији АМН СЛД са Удружењем нуклеарне медицине Србије, Секције за нуклеарну медицину СЛД, Катедре за нуклеарну медицину Медицинског факултета Универзитета у Београду и Центра за нуклеарну медицину са позитронском емисионом томографијом Универзитетског клиничког центра Србије.
3. Проф. др Драгослав Башић је организовао 12-14. маја 2022 у Врњачкој Бањи Национални конгрес уролошке секције српског лекарског друштва и конгрес балканске уролошке асоцијације“ у суорганизацији АМН СЛД са Уролошком секцијом СЛД, Балканском асоцијацијом уролога и Европском школом урологије.
3. Проф. др Небојша Арсенијевић је16-18. јуна 2022. године у Фочи организовао “Први Српски конгрес молекулске медицине” у организацији Српског друштва за имунологију, молекулску онкологију и регенеративну медицину, Центра за молекулску медицину и истраживање матичних ћелија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Медицинског факултета у Фочи Универзитета у Источном Сарајеву, Академије наука и умјетности Републике Српске и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва.
4. Проф. др Зорана Васиљевић је 16. септембра 2022 била ко-организатор сесије “Коронарна болест и жене – значај протокола и регистара“  на VI Интернационалном конгресу Удружења коронарних јединица у суорганизацији са Удружењем жена лекара, Врњачка Бања.
5. Проф. др Петар Сланкаменац организовао је “Национални симпозијум о можданом удару” 9-11. септембра 2022. године у хотелу Sheraton у Новом Саду у суорганизацији са Националним удружењем за мождани удар (NUMUS).
6. Проф. др Невена Калезић је организовала 14-16. октобра 2022 у Београду “Седми београдски анестезија форум” у суорганизацији АМН СЛД и Секције за анестезиологију, интензивно лечење и терапију бола СЛД.
7. Проф. др Бранислава Белић, проф др Марија Јевтић и др Сара Савић, dr sc организовале су 3. новембра 2022. године симпозијум Дан Једног здравља 2022. са Удружењем једног здравља Србије, у Дому Српског лекарског друштва, у Београду.
8. Проф. др Алекса Марковић, проф. др Зоран Вулићевић и проф. др Дејан Марковић организовали су Пети конгрес дечјих стоматолога 4-5. новембар 2022, организован у сарадњи АМН СЛД и Клинике за дечју и превентивну стоматологију, Стоматолошким факултетом Универзитета у Београду и Удружењем дечјих и превентивних стоматолога Србије.
9. Проф. др Нада Димковић, проф. др Вишња Лежаић и проф. др Катарина Лалић oрганизовале су сесију АМН СЛД “Хипертензија хроничних бубрежних болесника“ 26.11. у сарадњи са Удружењем за хипертензију у оквиру VIII Конгреса за хипертензију, у Београду.
10. Проф. др Драгослав Башић је 2-4. децембра 2022 организовао “Уролошко-нефролошки симпозијум 2022“, Пролом Бања у сарадњи са Уролошком секцијом СЛД.

Акредитован тест испред Академије доступни на интернет страни СЛД

Аутор: Доц. др Горица Ристић
Како на време препознати и лечити Анкилозирајући спондилитис. Акредитовано  A-1-1690/21 са два акредитациона бода.
Аутор: Проф. др Славољуб Живковић
Да ли сте пажљиво читали радове? – Стоматолошки гласник Србије. Акредитовано В-1634/22-II, са пет акредитационих бодова.

Водичи добре клиничке праксе

АМН СЛД-а је у сарадњи са Министарством здравља Републике Србије учествовала у изради водича добре клиничке праксе. Током 2022, издата су два водича:

 1. Превенција и лечење некомпликованих инфекција мокраћних путева, уредник: проф. др Нада Димковић
 2. Лечење гојазности, уредник: Проф. др Мирјана Шумарац Думановић

Сарадња Академије са националним и интернационалним институцијама

Наставља се рад на изради нових водича добре клиничке праксе у сарадњи АМН СЛД и републичких стручних комисија са Министарством здравља.

Потписан је протокол о сарадњи са Интитутом за јавно здравље “Милан Јовановић Батут“ и прва наша сарадња била је Симпозијума о јавном здрављу у оквиру 20. Конгреса СЛД 25-26.11.

Сарадња проф. др Мирославе Јашовић Гашић и проф. др Иване Тимотијевић испред АМН СЛД са Институтом за психологију Универзитета у Београду а поводом пројекта REASON4HEALTH.

Сарадња АМН СЛД са Федерацијом европских медицинских академија  (Federation of European Academies of Medicine, FEAM), успешно је настављена. Током године, члановима Академије су прослеђени сви линкови за предавања која би могла бити од интереса за поједине области. Истовремено, на сајт Академије су постављени важни документи донети од стране FEAM и њихових сарадника.

Проф. др Бранислава Белић је на позив организатора учествовала у округлом столу Zoonoses and Environmental factors одржаног у оквиру FEAM/IAP conference Combatting zoonoses and addressing antimicrobial resistance on the Planet with a One health approach, 22. јуна 2022. године у Паризу.  После конференције покренута је иницијатива за кампању подршке концепту Једног здравља која је упућена свим Академијама чланицама FEAM-а.

Дoc. др Верица Јовановић је активно учествовала на workshopу организованом од стране FEAM-а  и European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) 20-21. 10. у Стокхолму.

Проф. др Бранислава Белић и проф. др Марија Јевтић су изабране у FEAM One Health Committee који се састоји од три подкомитета. Проф. Белић је изабрана за копредседника Еnvironment subcommittee, а проф. Јевтић за члана тог подкомитета.

Проф. др Јован Поповић је члан експертске групе PERISCOPE пројекта – Pan-European Response to the Impacts of COVID-19 and future Pandemics and Epidemics.

Циклус предавања у Задужбини Илије М. Коларца

У Задужбини Илије М. Коларца, одржан је циклус предавања АМН СЛД о превенцији и раном откривању малигних болести:

4. фебруар 2022: Проф. др Драгана Јовановић: Када посумњати на рак плућа?
11. фебруар 2022: Проф. др Весна Кесић: Превенција и рано откривање рака грлића материце
18. фебруар 2022: Др Ивана Божовић Спасојевић, dr sci. med.: Карцином дојке: Да ли и како га можемо превенирати, рано открити и излечити?
25. фебруар 2022: Проф. др Драгослав Башић: Скрининг карцинома простате: Стратегија за будућност.
22. март 2022: Проф. др Јован Димитријевић: Шта се дешава у телу, органима и ткиву током инфекције вирусом SARS-CoV-2

In memoriam

С поштовањем се сећамо чланова Академије који су преминули у току 2022. године:

Проф. др Спира Страхињић
Проф. др Душан Врањешевић
Академик Зоран Кривокапић
Академик Љубиша Ракић
Проф. др Светомир Стожинић
Проф. др Милан Стануловић