In memoriam

С поштовањем се сећамо чланова Академије који су преминули у току 2022. године:

Проф. др Спира Страхињић
Проф. др Душан Врањешевић
Академик Зоран Кривокапић
Академик Љубиша Ракић
Проф. др Светомир Стожинић
Проф. др Милан Стануловић         

Rед.број, Име и презиме, Специјалност, Место, Год.избора
————————————————————————————–

1. Ајдуковић проф. др Зорица стоматолошкапротетика Ниш 2013 1964-2015
2. Андрејевић проф. др Милан гастроентеролог Београд 1988 1927-2015
3. Антић проф. др Милован интерна мед. Београд 1976 1919-1992
4. Антић проф. др Ратомир кардиолог Београд 1976 1922-1998
5. Арнери проф. др Винко пласт. и рекон. хир. Београд 1976 1907-1988
6. Арсић проф. др Богољуб епидемиолог Београд 1979 1914-1999
7. Бабић проф. др Богдан неурохирург Београд 1988 1923-2014
8. Баба-Милкић проф. др Ђорђе стоматолог Ниш 1976 1928-2000
9. Банићевић проф. др Божидар хематолог Београд 1983 1925-2011
10. Бекерус проф. др Милош радиолог Београд 1983 1923-2005
11. Белеслин проф. др Душан фармаколог Београд 1992 1931-2009
12. Бервар проф. др Марјан хирург Београд-Љубљана 1979 1916-2010
13. Берић проф. др Берислав гинеколог Нови сад 1979 1927-1994
14. Берић проф. др Миленко уролог Нови Сад 1976 1921- 1983
15. Бирташевић проф. др Божидар епидемиолог Београд 1983 1924-2011
16. Благојевић проф. др Милан офталмолог Београд 1976 1920-1998
17. Бојанић проф. др Никола патолог Београд 1990 1926-2002
18. Божиновић проф. др Љубица кардиолог Београд 1983 1924-2018
19. Боројевић проф. др Ненад онколог Београд 2010 1950-2012
20. Бошковић проф. др Дејан кардиолог Београд 1994 1941-1997
21. Бошњаковић акад. Владимир нуклеарна мед. Београд 1991 1930-2008
22. Бранкован проф. др Константин патолог Београд 1976 1916-2005
23. Брановачки проф. др Данило стоматолог Београд 1976 1915-1995
24. Брзаковић прим. др Предраг радиолог Београд 2002 1925-2017
25. Броћић проф. др Младен гинеколог Београд 1979 1921-1995
26. Будисављевић проф. др Манојло грудна хир. Београд 1976 1919-1991
27. Буждон проф. др Петар ортопед Београд 1994 1932-2015
28. Булајић проф. др Душан хирург Приштина 1990 1929-1991
29. Булатовић прим. др Душан хирург Пећ 1976 1928-1998
30. Бумбаширевић акад. Живојин ортопед Београд 1976 1920-2008
31. Варагић проф. др Владислав фармаколог Београд 1976 1921-2012
32. Велисављев проф. др Милорад педијатар Нови Сад 1976 1922-2001
33. Вељковић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1924-1999
34. Војводић проф. др Владимир токсиколог Београд 1984 1930-2008
35. Војводић проф. др Никола интерна мед. Београд 2000 1934-2003
36. Војиновић проф. др Миодраг ортопедија вилице Београд 1976 1927-2015
37. Врачарић проф. др Боривој хигијенa Београд 1976 1918-1997
38. Врцељ проф. др Стефанија кардиолог Београд 1986 1920-2008
39. Вујадиновић проф. др Борислав васкул. хир. Београд 1976 1922-1997
40. Вуковић проф. др Илија педијатар Београд 1988 1929-1999
41. Вуковић прим. др Жарко социјална мед. Београд 2008 1930-2009
42. Вукотић акад. Драгутин уролог Подгорица 1998 1924-2017
43. Вуловић проф. др Марко стоматолог Београд 1998 1943-2008
44. Глишић проф. др Љубиша гастроентеролог Београд 1986 1924-2011
45. Глиџић проф. др Вукашин хирург Београд 1979 1914-2012
46. Герзић проф. др Зоран хирург Београд 1976 1927-2001
47. Голдман прим. др Стеван пнеумофтиз. С. Каменица 1979 1914-1988
48. Гранић прим. др Кузман радиолог Београд 1976 1925-2008
49. Грбеша проф. др Бранислав неуропсих. Ниш 1976 1918-2000
50. Грбић проф. др Радивој гастроентеролог Београд 1990 1935-2009
51. Грковић проф. др Благоје стоматолог Београд 1976 1928-2007
52. Грчић прим. др Радивој гинеколог Београд 1986 1922-2000
53. Даничић проф. др Бранислав хирург Нови Сад 1992 1933-2017
54. Даут прим. др Мустафа пулмолог Призрен 1976 1918-2009
55. Дебијађи проф. др Руди пат. физиологија Београд 1996 1920-2006
56. Деклева проф. др Никола хирург Београд 1988 1926-2004
57. Девечерски проф. др Милоје ендокринолог Београд 1983 1922-2006
58. Димитријевић проф. др Александар хирург Београд 1983 1924-2012
59. Димитријевић проф. др Бранислав ортопедија вилице и стом прот. Београд 2008 1939-2015
60. Димковић проф. др Драгољуб хирург Нови Сад 1976 1913-1987
61. Динуловић проф. др Душан гинеколог Београд 1996 1929-2003
62. Додић проф. др Слободан медицина рада Београд 1990 1928-2007
63. Докмановић Ђорђевић проф. др Мирослава гинеколог Нови Сад 1994 1936-2011
64. Драгић проф. др Ђорђе историја мед. Београд 1976 1910-1998
65. Дрндарски проф. др Ковиљка микробиолог Београд 1992 1926-2007
66. Дугалић проф. др Драган хирург Београд 1988 1934-1992
67. Дуњић проф. др Душан судска медицина Београд 2010 1950-2015
68. Ђорђевић проф. др Василије хистолог Београд 1998 1935-2008
69. Ђорђевић проф. др Љубинко хирург Београд 1976 1922-1977
70. Ђорђевић проф. др Милан хирург Београд 1991 1933-1993
71. Ђорђевић проф. др Милица патолог Београд 1986 1926-2010
72. Ђорђевић проф. др Слободан оториноларин. Београд 1983 1921-2012
73. Ђорђевић проф. др Србобран хигијена Београд 1990 1921-2016
74. Ђукнић проф. др Михајло хирург Београд 1979 1927-2018
75. Ђуричић акад. Богдан клин.биохемија Београд 1996 1950-2008
76. Ђурић проф. др Душан ендокринолог Београд 1976 1920-1997
77. Ђурић проф. др Милија гинеколог Крагујевац 1976 1928-2001
78. Елаковић проф. др Михајло гастроентерол. Београд 1986 1925-2002
79. Ефремов акад. Георги биохемичар Скопље 1996 1932-2011
80. Живић проф. др Радослав педијатар Ниш 1976 1927-2012
81. Живковић прим. др Крста педијатар Београд 1986 1904-1992
82. Живковић проф. др Роко интерниста Загреб 1988 1919-2003
83. Здравковић проф. др Михајло кардиолог Београд 1988 1936-2015
84. Зоговић прим. др Бранко хирург Подгорица 1976 1910-1979
85. Зрилић проф. др Владимир пнеумофтиз. Нови Сад 1979 1923-1984
86. Иванковић прим др Драгољуб општа медицина Београд 2004 1932-2015
87. Игњатовић проф. др Милан неуропсих. Београд 1979 1925-2002
88. Илић проф. др Владета уролог Београд 1976 1922-1994
89. Илић проф. др Чедомир ОРЛ Београд 1976 1919-2001
90. Имами проф. др Осман бактериолог Приштина 1976 1936-1996
91. Јабланов проф. др Јован хирург Београд 1990 1930-2018
92. Јанча проф. др Коста уролог Нови Сад 1976 1923-1990
93. Јанићијевић проф. др Милош неурохирург Београд 2000 1947-2007
94. Јашовић проф. др Миодраг радиолог Београд 1976 1921-2000
95. Јевремовић прим. др Миодраг стоматолог Београд 1976 1934-2001
96. Jеремић проф. др Мирослав хирург Ниш 2006 1946-2014
97. Јерина Лах прим. др Паула трансфузиолог Љубљана 2004 1915-2007
98. Јеротић акад. Владета неуропсихијатар Београд 1988 1924-2018
99. Јовановић проф. др Василије интерна мед. Београд 1976 1912-1977
100. Јовановић проф. др Душан хирург и дечји хир. Нови Сад 1976 1922-2009
101. Јовановић акад. Милован ветеринар Београд 1979 1917-1992
102. Јовановић проф. др Радмио гинеколог Београд 1992 1932-2009
103. Јојић проф. др Божидар орална хирургија Београд 1976 1929-2015
104. Јокановић проф. др Добривоје судска Београд 1976 1918-1986
105. Јокановић проф. др Росанда педијатар Београд 1979 1921-2000
106. Јосиповић проф. др Владан кардиолог Београд 1976 1920-1994
107. Калић-Филиповић проф. др Даница медицина рада Београд 1988 1927-1995
108. Каличанин проф. др Предраг неуропсихијатар Београд 1994 1927-2004
109. Каљаловић проф. др Ратко инфектолог Београд 1979 1915-2006
110. Капор проф. др Гојко неуропсихијатар Београд 1979 1920-2000
111. Карапанџић проф. др Миодраг. максилофац. хирург Београд 1988 1930-2105
112. Катић проф. др Реља ветеринар-микроб. Београд 1992 1910-1992
113. Кецмановић проф. др Миомир инфектолог Београд 1983 1921-1996
114. Кецмановић проф. др Златимир офталмолог Београд 1976 1919-2012
115. Килибарда проф. др Милош медицина рада Београд 1976 1921-1998
116. Кичић проф. др Миољуб интерна мед. Београд 1976 1911-1995
117. Клајн прим. др Владислав неуропсихијатар Београд 1976
118. Кнежевић проф. др Стојан интерниста Загреб 1988 1923-2009
119. Ковачевић проф. др Мирослав кардиолог Београд 1976 1920-1999
120. Козаревић проф. др Ђорђе кардиолог Београд 1979 1930-2008
121. Коларевић прим. др Лука грудни хирург Нови Сад 1976 1925-2009
122. Конечни проф. др Јосип интерна мед. Београд 1979 1915-1995
123. Константиновић проф. др Сава дерматолог Београд 1990 1926-2014
124. Королија проф. др Петар интерна мед. Београд 1983 1925-2004
125. Косановић-Ћетковић проф. др Десанка инфектолог Београд 1979 1920- 2008
126. Костић проф. др Војислав хирург Ниш 1979 1925-2011
127. Костић проф. др Коста нуклеарна мед. Београд 1992 1930-2007
128. Костић проф. др Љубомир хирург Београд 1988 1924-2015
129. Коцијанчић проф. др Максимилијан интерна мед. Београд 1994 1941-2004
130. Крајина проф. др Звонимир оториноларинголог Загреб 1988 1923-2010
131. Крајиновић проф. др Слободан епидемиолог Београд 1976 1921-1986
132. Крмпотић-Неманић проф. др Јела анатом Загреб 1988 1921-2008
133. Крстић проф. др Александар педијатар Нови Сад 2000 1936-2012
134. Крстић проф. др Милован фармаколог Београд 1994 1934-1998
135. Крчмар-Јовановић прим. др Загорка педијатар Београд 1976 1926-1995
136. Куленовић др Хајрудин фтизиолог Београд 1976 1916-2003
137. Кушић проф. др Радивој интерна мед. Београд 1994 1925-2001
138. Лалић прим. др Ковиљка интерна мед. Београд 1992 1929-2008
139. Лалић проф. др Миленко гастроентеролог Београд 1988 1922-2004
140. Ламбић проф. др Иван кардиолог Београд 1976 1921-2009
141. Леви проф. др Ева микробиолог Ниш 1990 1924-2012
142. Лепеш проф. др Тибор паразитолог Нови Сад 1988 1922-2012
143. Лепшановић проф. др Лазар ендокринолог Нови Сад 1990 1932-2016
144. Литричин проф. др Олга офталмолог Београд 1976 1918-2017
145. Lygidakis prof. dr Nicolaos хирург Атина 2006 1933-2015
146. Лотина проф. др Слободан васкуларни хирург Београд 1992 1940-2009
147. Магарашевић проф. др Милета радиолог Београд 1981 1905-2003
148. Мађановић проф. др Никола стоматолог Београд 1976 1920-1980
149. Манојловић проф. др Драгољуб ендокринолог Београд 1992 1930-2008
150. Манојловић проф. др Душан уролог Београд 1988 1928-2010
151. Марковић проф. др Александар хирург Београд 1979 1924-2012
152. Марковић проф. др Велибор уролог Београд 1996 1931-2017
153. Матић проф. др Војин неуропсихијатар Београд 1988 1911-2000
154. Меркаш проф. др Златко радиолог Београд 1976 1920-1998
155. Мијалковић проф. др Оливера онколог Београд 1976 1933-1980
156. Милин проф. др Радивој ендокринолог Нови Сад 1976 1912-1998
157. Милићевић проф. др Љубиша физикална мед. Београд 1976 1924-2000
158. Миловановић проф. др Димитрије неуропсих. Београд 1976 1928-2008
159. Милошевић проф. др Ђорђе ортопед Београд 1979 1922-1987
160. Милутиновић проф. др Петар нуклеарна Београд 1976 1924-2008
161. Мирилов проф. др Миладин хигијена Нови Сад 1979 1931-1998
162. Митровић проф. др Момчило ОРЛ Београд 1976 1921-1997
163. Мићић проф. др Јован ендокринолог Београд 1976 1928-2017
164. Мићић проф. др Ратибор интерна мед Београд 1976 1914-2008
165. Михајловић проф. др Димитрије интерна медицина Ниш 1976 1928-1997
166. Мишков проф. др Душан епидемиолог Нови Сад 1976 1914-1986
167. Младеновић проф. др Драгомир гинеколог Београд 1976 1919-2017
168. Moorhead John F. интерна-нефролог Velika Britanija 1990 1932-1993
169. Морић проф. др Славка неуропсих. Београд 1976 1919-1998
170. Морачић проф. др Велибор хирург Приштина 1976 1921-2010
171. Моцић проф. др Мирјана инфектолог Београд 1976 1917-2010
172. Мршуља проф. др Богомир спец. биох. Београд 1994 1940-1984
173. Мудрић проф. др Вера инфектолог Београд 1976 1924-2006
174. Нагулић проф. др Илија неурохирург Београд 1976 1923-2007
175. Нагулић проф. др Светозар кардиолог Београд 1994 1929-2001
176. Најдановић проф. др Борислав кардиолог Београд 1976 1916-1987
177. Najean prof. dr Yves хематолог Париз 1992
178. Начев проф. др Чудомил интерна мед Софија 1996 -2005
179. Недељковић проф. др Драгош хирург Београд 1988 1923-2006
180. Недељковић проф. др Владислава кардиолог Београд 1988 1926-1995
181. Недељковић проф. др Срећко кардиолог Београд 1979 1923-2011
182. Николић проф. др Владислава физиол. рада Београд 1990 1922-2003
183. Николић проф. др Војислав хирург Ниш 1976 1925-2008
184. Николић проф. др Михајло спец. хигијене Београд 1996 1934-1996
185. Николиш проф. др Гојко социјална мед. Београд 1976 1911-1995
186. Обрадовић проф. др Ненад хирург Нови Сад 1979 1919-2015
187. Османи проф. др Изедин педијатар Приштина 1976 1924-2011
188. Павловић др Будимир историја медицине Београд 1988 1929-2015
189. Павловић проф. др Дејан хирург Београд 1979 1927-2004
190. Павловић-Кентера проф. др Вера хематолог Београд 1979 1927-2004
191. Павловић проф. др Јован инфектолог Београд 1979 1922-2004
192. Павловић проф. др Станоје гинеколог Ниш 1976 1925-1987
193. Пандуровић проф. др Срећко судска мед. Београд 1990 1928-1999
194. Панов проф. др Душан интерна мед. Београд 1990 1923-1997
195. Папо акад. Изидор хирург Београд 1981 1913-1996
196. Паруновић проф. др Александар офталмолог Београд 1986 1931-1998
197. Пауновић проф. др Владимир неуропсих. Београд 1996 1942-2007
198. Пејушковић проф. др Божидар хигијена Београд 1990 1925-2017
199. Перишић проф. др Живадин инфектолог Београд 1976 1918-2002
200. Перишић проф. др Слободан дерматовен. Београд 1976 1921-1996
201. Першић проф. др Никола неуропсих. Загреб 1988
202. Перовић акад. Сава хир. уролог Београд 1996 1939-2010
203. Перовић проф. др Јован орална хир. Београд 1988 1931-2013
204. Петковић акад. Сава уролог Београд 1979 1910-1992
205. Петровић проф. др Александар експерим. м. Стразбург 1990 1925-2003
206. Петровић акад. Златибор паразитолог Београд 1972* 1921-2009
207. Петронић проф. др Владимир уролог Београд 1988 1929-2004
208. Пишчевић проф. др Алекса стоматолог Београд 1976 1930-2007
209. Пишчевић проф. др Станислав хирург Београд 1976 1922-1995
210. Поповић прим. др Велибор ОРЛ Ужице 1979 1931-2016
211. Поповић проф. др Драган мед. рада Београд 1979 1921-1986
212. Поповић проф. др Коста хематолог Нови Сад 1990 1923-2007
213. Поповић проф. др Милан неуропсих. Београд 1994 1924-2012
214. Поповић проф. др Милош хирург Београд 2002 1941-2012
215. Поповић проф. др Сретен хирург Београд 1979 1921-1993
216. Поштић проф. др Бошко интерна мед Јужна Каролина 2008 1931-2008
217. Радовановић акад. Мирослав хигијена Нови Сад 1976 1919-2008
218. Радовић проф. др Милан трансфузиолог Београд 1996 1930-2006
219. Радмановић проф. др Слободан педијатар Београд 1994 1936-2014
220. Радујков проф. др Зора интерна мед Нови Сад 1976 1919-2004
221. Радуловачки проф. др Миодраг неуро фармаколог Чикаго Нови Сад 2013 1933-2014
222. Радуловић проф. др Бранко ортопед Београд 1976 1921-2014
223. Ракић проф. др Цветко ортопед Београд 1976 1922-2007
224. Рашовић проф. др Љубомир хирург Београд 1976 1910-1993
225. Ристић проф. др Јован неуропсих. Београд 1976 1912-2001
226. Ристић проф. др Миленко хирург Београд 1979 1927-2009
227. Ристић проф. др Милосав хематолог Београд 1979 1924-1997
228. Роловић проф. др Зоран хематолог Београд 1988 1929-2004
229. Рувидић проф. др Рајко хематолог Београд 1979 1920-2009
230. Рушковски проф. др Иво ортопед Загреб 1986
231. Савић проф. др Војин патолог Ниш 2008 1946-2015
232. Савић проф. др Драгослав ОРЛ Београд 1976 1927-1989
233. Секулић проф. др Србољуб пулмолог Београд 1998 1933-2001
234. Симин проф. др Наталија кардиолог Београд 1992 1940-1998
235. Симић проф. др Младен епидемиолог Ниш 1979 1920-1995
236. Симић прим. др Радован интерниста Ваљево 1976 1928-1993
237. Симић проф. др Петар ортопед Београд 1992 1927-2004
238. Смодлака проф. др Војин спортска мед Београд-Њујорк 1992 1912-2002
239. Сокић проф. др Гојко стоматолог Београд 1976 1927-1978
240. Соколовић проф. др Будимир стоматолог Ниш 1992 1935-2002
241. Спужић акад. Иван експ. онкологија Београд 1983 1928-2003
242. Спевак-Маринковић проф. др Љубица алерголог Нови Сад 1976 1920-2004
243. Старовић проф. др Бориша хирург Србиње 2004 1940-2004
244. Старчевић проф .др Милосав стоматолог Београд 1976 1925-2001
245. Стефановић акад. Владислав нефролог Ниш 2003* 1943-2015
246. Стефановић проф. др Петар ОРЛ Београд 1976 1924-1999
247. Стефановић акад. Станоје интерниста Београд 1976 1911-1991
248. Стојановић проф. др Војислав хирург Београд 1976 1906-1991
249. Стојимировић проф. др Емилија хематолог Београд 1990 1927-2014
250. Стошић проф. др Павле стоматолог Београд 1976 1923-2007
251. Суша акад. Света нефролог Београд 1985* 1925-2013
252. Табори проф. др Ђорђе пулмолог Нови Сад 1998 1929-2013
253. Тасић прим. др Миодраг мeд. рада Лесковац 1988 1926-2001
254. Томић проф. др Милан гинеколог Београд 1976 1920-2004
255. Трифуновић-Мутић прим. др Ана општа мед. Београд 1976 1922-2016
256. Трифуновић проф. др Светислав кардиолог Нови Сад 1983 1922-2003
257. Туцаковић проф. др Гордана кардио-патолог Београд 1990 1935-2003
258. Ћосић проф. др Боривоје педијатар Ниш 1979 1914-1992
259. Узелац проф. др Озрен хирург Београд 1979 1915-1984
260. Урошевић прим. др Драгољуб општа медицина Београд 1976 1926-2010
261. Филиповић-Козаревић прим. др Даница општа медицина Београд 1976 1929-1993
262. Фишер проф. др Ђорђе ОРЛ Нови Сад 1979 1920-1987
263. Хаџиу проф. др Мустафа физиолог Приштина 1976 1939-2008
264. Целина прим. др Дурмиш епидемиолог Призрен 1976 1917-1994
265. Цонић проф. др Живојин физикална медицина Београд 1988 1928-2013
266. Чалић-Перишић проф. др Нада педијатар Београд 1976 1919-1985
267. Чворић проф. др Милка инфектолог Београд 1986 1927-2013
268. Чернич проф. др Мирко уролог Београд 1979 -2000
269. Чолаковић проф. др Божидар социјална мед. Београд 1976 1931-2008
270. Чупак проф. др Крешимир офталмолог Загреб 1988 1922-2010
271. Чупић проф. др Вукан педијатар Београд 1976 1920-1981
272. Шкурина проф. др Татјана гинеколог Београд 1990 1914-2008
273. Шобић проф. др Вера радиолог Београд 1990 1929-2010
274. Шуваковић проф. др Војислав инфектолог Београд 1983 1925-2010
275. Шуловић акад. Војин гинеколог Београд 1976 1923-2008
276. Шкокљев проф. др Антоније максил. хирург. Београд 1976 1923-2018
277. Шумарац проф. др Зоранка уролог Београд 1992 1930-2017
278. Шушић акад. Веселинка физиолог Београд 1985 1934-2018