„ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И МЕДИЦИНА“ симпозију Академије инжењерских наука Србије и Академије медицинских наука СЛД

Вештачка интелигенција и медицина, заједнички симпозијум Академије инжењерских
наука Србије (АИНС) и Академије медицинских наука Српског лекарског друштва (АМН
СЛД), одржан је 15. маја 2024. године у свечаној сали Машинског факултета Универзитета
у Београду. Организатори су били проф. др Љубица Ђукановић (АМН СЛД) и проф. др
Александра Смиљанић (АИНС). Симпозијум су отворили проф. др Милош Недељковић,
председник АИНС и проф. др Светолик Аврамов, председник АМН СЛД.

Више о симпозимуму можете да прочитате у чланку објављеном у јунском броју Српског
архива за целокупно лекарство
http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/articles-2024/maj-jun/16.pdf
и на адресама:
https://vesti.mas.bg.ac.rs/?p=25248
http://www.ains.rs/publikacije.php?vise=TRUE&id=531