Одржан 1. форум академије медицинских наука СЛД

24. марта 2023. године одржан је 1. форум Академије медицинских наука СЛД

На форуму су приказани резултати 23 оригинална истраживања чланова Академије и
њихових сарадник. Сажеци ових радова објављени су у овогодишњој јануарско-
фебруарској свесци Српског архива за целокупн лекарство и доступни су на интернет
страни: http://srpskiarhiv.rs/global/pdf/articles-2023/januar-februar/21.pdf