ПРИСТУПНА ПРЕДАВАЊА У НОВЕМБРУ 2022. ГОДИНЕ

Четири новоизабрана ванредна члана Академије медицинских наука одржалa су
приступна предавања у новембру 2022. године.