V КОНГРЕС ДЕЧЈИХ СТОМАТОЛОГА СРБИЈЕ

одржан је у Београду 4. и 5. новембра 2022. године у суорганизацији Стоматолошког
факултета Универзитета у Београду, Клинике за дечју и превентивну стоматологију,
Удружења дечјих и превентивних стоматолога Србије и Академије медицинских наука
Српског лекарског друштва