НОВОИЗАБРАНИ ЧЛАНОВИ АКАДЕМИЈЕ МЕДИЦИНКИХ НАУКА СЛД

На Изборној скупштини Академије медицинских наука Српског лекарског друштва, која је одржана 11. маја 2022. године, изабрани су следећи чланови Академије:

ПОЧАСНИ ИНОСТРАНИ ЧЛАНОВИ

Prof. Raffaele Bugiardini, MD, FACC, FAHA, FESC,кардиолог, Италија

Prof. Dr Med. Rudolf R. Probst,Emeritus,ОРЛ, Швајцарска

ПРИДРУЖЕНИ ЧЛАН

Научни саветник Соња Павловић, дипломирани молекуларни биолог и физиолог, Београд

РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ

Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину
Проф. др Зоран Вулићевић, дечија и превентивна стоматологија, Београд
Проф. др Михајло Јаковљевић, клиничка фармакологија, Крагујевац
Проф. др Гордана Коцић, медицинска биохемија, Ниш
Проф. др Звонко Магић, клиничка физиологија, Београд
Проф. др Алекса Марковић, орална хирургија, Београд
Проф. др Дејан Марковић, дечја и превентивна стоматологија, Београд
Проф. др Кармен Станков, клиничка фармакологија, НовиСад
Научни саветник др Владан Чокић, хематолог-истраживач, Београд

Хируршка научна група
Проф. др Бранимир Гудурић, хирургија, Нови Сад
Проф. др Невена Калезић, анестезиологија, Београд
Проф. др Павле Милошевић, хирургија, Нови Сад
Проф. др Дејан Николић, хирургија, Београд
Проф. др Мирослав Стојановић, хирургија, Ниш
Проф. др Владимир Чанадановић, офталмологија, Нови Сад

Научна група за интерну медицину
Проф. др Бранислава Белић, трансфузиологија, Нови Сад
Проф. др Владан Вукчевић, кардиологија, Београд
Проф. др Мирјана Готић, хематологија, Београд
Проф. др Петар Сланкаменац, неурологија, Нови Сад
Проф. др Едита Стокић, ендокринологија, Нови Сад

ВАНРЕДНА ЧЛАНОВИ

Научна група за превентивну и мултидисциплинарну медицину
Проф. др Зоран Алексић, пародонтологија и орална медиџина, Београд
Проф. др Андреј Вељковић, клиничка биохемија, Ниш
Доц. Др Верица Јовановић, социјална медицина, Београд
Проф. др Милан Милисављевић, анатомија, Београд
Проф. др Синиша Мирковић, орална хирургија, Нови Сад
Проф. др Јасна Михаиловић, нуклеарна медицина, Нови Сад
Проф. др Наташа Петронијевић, клиничка биохемија, Београд
Проф. др Сњежана Чолић, орална хирургија, Београд

Хируршка научна група
Проф. др Горан Баришић, хирургија, Београд
Проф. др Никица Грубор, хирургија, Београд
Проф. др Зоран Радовановић, хирургија-онкологија, Нови Сад
Проф. др Александар Симић, хирургија, Београд
Проф. др Душица Симић, анестезиологија, Београд

Научна група за интерну медицину
Научни сарадник др Александра Бараћ, инфектологија, Београд
Проф. др Сандра Ђурђевић, ендокринологија, Београд
Проф. др Лидија Кандолф Секуловић, дерматовенерологија, Београд
Проф. др Катарина Лалић, ендокринологија, Београд
Проф. др Милена Тодоровић Балинт, хематологија, Београд