Округли сто „МЕДИЦИНА И ИНЖЕЊЕРСТВО: неисцрпни извор изазова за сарадњу лекара и инжењера

Округли сто „МЕДИЦИНА И ИНЖЕЊЕРСТВО: неисцрпни извор изазова за сарадњу лекара и инжењера одржан је 24. јуна 2021. године у свечаној сали Дома српског лекарског друштва ‒ „Задужбини др Стеве Милосављевића“. То је први научни састанак који суорганизовале Академија медицинских наука СЛД и Академија инжењерских наука Србије које су пре око годину дана потписале протокол о сарадњи. Низом предавања чланова обе академије, која су наведена у приложеном програму, показано је колико је широк спектар научних области у којима сарађују лекари и инжењери.

Поред тога, предавачи су кроз приказ властитих резултата указали на само неке примере постојеће сарадње инжењера, лекара и стручњака из других сродних области у нашој земљи. Састанку је, поред чланова две академије, присуствовао и већи број младих инжењера и лекара.

Предавања и дискусија су водиле закључку да је неопходно редовно одржавање заједничких састанака стручњака који се баве истраживањима у појединим областимабиомедицинског инжењерства. То би омогућило не само промоцију постигнутих резултата него и едукацију инжењера и лекара, а тиме и њихово боље разумевање.Указано је на потребу да две академије дефинишу стратешке циљеве развоја у области биомедицинског инжењерства и да настоје да се ти циљеви остваре.

Неопходно је и захтевати од надлежних институција да се образовни профил биомедицинско инжењерство, који је последњих година уведен на различитимуниверзитетима у Србији, унесе у каталог радних места у јавном сектору. Састанак је потврдио оправданост и значај установљене сарадње Академије медицинскихнаука СЛД и Академије инжењерских наука Србије од које се очекује не само да допринесе још бољој и широј сарадњи лекара, инжењера и стручњака из других сроднихобласти него и решавању других, до сада нерешених проблема, у овој области науке.