Приступна предавања новоизабраних почасних иностраних чланова Академије

На дан 30. октобра 2019. године, у оквиру „Радионице II Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије“, на заједничкој сесији Академије медицинских наука Српског лекарског друштва и Удружења кардиоваскуларних хирурга Србије приступна предавања Академији одржали су новоизабрани почасни инострани чланови Академије:
Prof. Dr Domeniсo Palombo
Prof. Dr Dimitri P. Mikhailidis
Проф. др Веселин Митровић

и новоизабрани ванредни чланове Академије
Проф. др Мирослав Марковић
Проф. др Ненад Илијевски
Прим. др Илијас Чинара

Искрено честитамо новоизабраним члановима
Академије медицинских наука СЛД.